Тести-07-01-студентам

 

 

{

сукупність матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік.

сукупність матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік, та вартість який перевищує 6000 грн.

сукупність матеріальних і не матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік.

сукупність матеріальних і не матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік, та вартість який перевищує 6000 грн.

}

{

Будинки, споруди, передавальні пристрої; Автотранспорт, меблі, прилади;

Інші необоротні активи

та допоміжні;

Основні засоби; Інші необоротні матеріальні активи; Нематеріальні активи.

Власні та орендовані.

}

{

Виробничі та невиробничі;

активи.

Будинки, споруди, передавальні пристрої; Автотранспорт, меблі, прилади;

Інші необоротні активи

Власні та орендовані.

}

{

Власні та орендовані;

Виробничі та невиробничі;

Матеріальні та нематеріальні;

;

Інші необоротні активи

}

{

Матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік, вартістю 6000 грн. за одиницю;

Матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік;

Матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік, вартістю понад 1000 грн. з урахуванням ПДВ за одиницю;

Матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік, вартістю понад 6000 грн. без ПДВ та інших платежів за одиницю.

}

{

сільськогосподарський транспорт;

будівельне обладнання;

тварини на вирощуванні та годівлі;

вантажів.

}

{

земельні ділянки;

природні ресурси;

активи;

незавершене капітальне будівництво.

}

{

музейні цінності;

тварини;

документацію з типового проектування;

багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку.

}

{

);

розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

;

усі відповіді невірні

}

{

6211, 2711

54

55

2511, 2513

}

{

6114, 6117

1010, 1018

2113, 6211

1513

}

{

2113, 6211

2113, 6211

6311

6813

}

{

6211, 2113

1311, 1312

6211, 2113

1513

}

{

2113, 6211

6411

2113, 6211

6311

}

{

2311

10,11

1311, 1312

1311, 1312

}

{

2117, 6211

2117, 6311

2811

2811

}

{

8014, 8114

1411, 1412

6211

1613

}

{

8014, 8114

1411, 1412

2911

1411, 1412

}

{

1613

2113, 6211

1518

1311, 1312

}

{

6311

2113

2113, 6211

6411

}

{

1411, 1412

1411, 1412

6312

2511

}

{

1411, 1412

1411, 1412

7411

7411

}

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *