Тести-07-02-студентам

{

сті отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням

можна частково ідентифікувати, але немає ймовірності отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням

можна ідентифікувати та існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням

немає потенціалу корисності і його вартість може бути достовірно визначена

}

{

;

;

;

.

}

{

;

;

101

}

а-

{

;

;

;

договірна

}

{

2311, 2313

54

6113, 6413

51

}

{

1313

1214

8115

2113, 6211

}

{

6311

6311

2113, 6211

2113, 6211

}

{

6211

2113, 6211

6211, 6311

6311

}

{

12

1313

6311

6112

}

)

7511, 7523

5411

7511, 7524

12

}

{

12

54

7411

51

}

{

8014

8411

1413

8511

}

{

7211

7311

12

12

}

{

Кт

Кт

Кт

8114

}

{

1413

8014

12

12

}

{

12

14

8411

8411

}

{

51

5522

5512, 5522

54

}

 

 

 

 

 

 

Тести-07-01-студентам

 

 

{

сукупність матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік.

сукупність матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік, та вартість який перевищує 6000 грн.

сукупність матеріальних і не матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік.

сукупність матеріальних і не матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік, та вартість який перевищує 6000 грн.

}

{

Будинки, споруди, передавальні пристрої; Автотранспорт, меблі, прилади;

Інші необоротні активи

та допоміжні;

Основні засоби; Інші необоротні матеріальні активи; Нематеріальні активи.

Власні та орендовані.

}

{

Виробничі та невиробничі;

активи.

Будинки, споруди, передавальні пристрої; Автотранспорт, меблі, прилади;

Інші необоротні активи

Власні та орендовані.

}

{

Власні та орендовані;

Виробничі та невиробничі;

Матеріальні та нематеріальні;

;

Інші необоротні активи

}

{

Матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік, вартістю 6000 грн. за одиницю;

Матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік;

Матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік, вартістю понад 1000 грн. з урахуванням ПДВ за одиницю;

Матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік, вартістю понад 6000 грн. без ПДВ та інших платежів за одиницю.

}

{

сільськогосподарський транспорт;

будівельне обладнання;

тварини на вирощуванні та годівлі;

вантажів.

}

{

земельні ділянки;

природні ресурси;

активи;

незавершене капітальне будівництво.

}

{

музейні цінності;

тварини;

документацію з типового проектування;

багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку.

}

{

);

розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

;

усі відповіді невірні

}

{

6211, 2711

54

55

2511, 2513

}

{

6114, 6117

1010, 1018

2113, 6211

1513

}

{

2113, 6211

2113, 6211

6311

6813

}

{

6211, 2113

1311, 1312

6211, 2113

1513

}

{

2113, 6211

6411

2113, 6211

6311

}

{

2311

10,11

1311, 1312

1311, 1312

}

{

2117, 6211

2117, 6311

2811

2811

}

{

8014, 8114

1411, 1412

6211

1613

}

{

8014, 8114

1411, 1412

2911

1411, 1412

}

{

1613

2113, 6211

1518

1311, 1312

}

{

6311

2113

2113, 6211

6411

}

{

1411, 1412

1411, 1412

6312

2511

}

{

1411, 1412

1411, 1412

7411

7411

}

 

 

 

 

 

Тест по теме Скелетные ткани

4) наружном слое надхрящницы 5) периосте

2) только аппозиционный рост 3) только интерстициальный рост

Задание #3 Вопрос: НАДХРЯЩНИЦА

5) покрывает все хрящи

Вопрос: ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ БЫВАЕТ

Задание #5 Вопрос: ХОНДРОБЛАСТЫ

3) интерстициальный рост хряща 4) источник эмбрионального развития

Задание #6 Вопрос:2 МОЛОДЫЕ ХОНДРОЦИТЫ

4) источник эмбрионального развития

Задание #7 Вопрос: МЕЗЕНХИМА

4) источник эмбрионального развития

Задание #8 Вопрос: ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ

) компонент основного вещества 2) аппозиционный рост хряща 3) интерстициальный рост хряща 4) источник эмбрионального развития

Задание #9 Вопрос: МОЛОДЫЕ ХОНДРОЦИТЫ

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 1 5) окружены кровеносными сосудами

Задание #10 Вопрос: ИЗОГЕННЫЕ ГРУППЫ

Задание #11 Вопрос: ГРУППА КЛЕТОК, ОБРАЗОВАННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛЕНИЯ МОЛОДОГО ХОНДРОЦИТА НАЗЫВАЕТСЯ

Задание #12 Вопрос: МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ГИАЛИНОВОЙ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

Задание #13 Вопрос: ОСНОВНОЕ ВЕЩЕСТВО ГИАЛИНОВОЙ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

и гликопротеины

Задание #14 Вопрос: В ОСНОВНОМ ВЕЩЕСТВЕ ГИАЛИНОВОЙ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ПРЕОБЛАДАЕТ

3) органический компонент 4) клеточный состав

Задание #15 Вопрос: КОСТНАЯ ТКАНЬ БЫВАЕТ

6) смешанной

Задание #16 Вопрос: В ОСНОВНОМ ВЕЩЕСТВЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРЕОБЛАДАЕТ

4) минеральный компонент

Задание #17 Вопрос: ПЛАСТИНЧАТАЯ КОСТНАЯ ТКАНЬ

Задание #18 Вопрос: В ПЛАСТИНЧАТОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ

Задание #19 Вопрос: РЕТИКУЛОФИБРОЗНАЯ (ГРУБОВОЛОКНИСТАЯ) КОСТНАЯ ТКАНЬ

волокна

Задание #20 Вопрос: В КОМПАКТНОМ ВЕЩЕСТВЕ ДИАФИЗА ТРУБЧАТОЙ КОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ

Задание #21 Вопрос: КЛЕТКА ЛЕЖИТ В КОСТНОЙ ЛАКУНЕ, ИМЕЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОТРОСТКИ, ПРОХОДЯЩИЕ В КОСТНЫХ КАНАЛЬЦАХ. ЭТО

5) остеокласт

Задание #22 Вопрос: ИЗ СТВОЛОВОЙ КРОВЕТВОРНОЙ КЛЕТКИ ОБРАЗУЮТСЯ

3) костных канальцах 4) костных полостях (лакунах)

Задание #24 Вопрос: ТЕЛА ОСТЕОЦИТОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ В

5) канале остеона

Задание #25 Вопрос: В КОСТНЫХ КАНАЛЬЦАХ ЗАЛЕГАЮТ

волокна

Задание #26 Вопрос: КОСТНЫЕ ПЛАСТИНКИ, ОКРУЖАЮЩИЕ ДИАФИЗ СО СТОРОНЫ КОСТНОМОЗГОВОЙ ПОЛОСТИ, НАЗЫВАЮТСЯ

Задание #27 Вопрос:6 СОВОКУПНОСТЬ КОСТНЫХ ПЛАСТИНОК ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВОКРУГ КРОВЕНОСНОГО СОСУДА, НАЗЫВАЕТСЯ

Задание #28 Вопрос: В КАНАЛАХ ОСТЕОНОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ

Задание #29 Вопрос: ОСТАТКИ РАЗРУШАЮЩИХСЯ ОСТЕОНОВ ФОРМИРУЮТ

Задание #30 Вопрос: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАДКОСТНИЦЫ

4) рост кости в ширину

Задание #31 Вопрос: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХОНДРОЦИТОВ МЕТАЭПИФИЗА

4) рост кости в ширину

Задание #32 Вопрос: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЛОДЫХ ХОНДРОЦИТОВ

3) рост кости в длину 4) рост кости в ширину

Задание #33 Вопрос: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАДХРЯЩНИЦЫ

2) интерстициальный рост хряща 3) рост кости в длину 4) рост кости в ширину

Задание #34 Вопрос: ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСТЕОНА

4) мезенхимные клетки на стадии образования костной ткани

Задание #35 Вопрос: ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ КОСТНОЙ ПЛАСТИНКИ

2) оболочка, выстилающая кость со стороны костномозговой полости 3) совокупность концентрически ориентированных вокруг кровеносного сосуда костных пластинок 4) мезенхимные клетки на стадии образования костной ткани

Задание #36 Вопрос: ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСТЕОГЕННЫХ ОСТРОВКОВ

4) мезенхимные клетки на стадии образования костной ткани

Задание #37 Вопрос: ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭНДОСТА

ориентированных вокруг кровеносного сосуда костных пластинок 4) мезенхимные клетки на стадии образования костной ткани

Задание #38 Вопрос: ПРЯМОЙ ОСТЕОГЕНЕЗ — ЭТО ОБРАЗОВАНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ

4) после травмы

ОСТЕОГЕНЕЗА

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

4 межклеточного вещества

Задание #40 Вопрос: ОСТЕОГЕННЫЙ ОСТРОВОК ОБРАЗОВАН

Выберите один из 5 вариантов ответа

Задание #41 Вопрос: КЛЕТКА ЛЕЖИТ НА ПОВЕРХНОСТИ СТРОЯЩЕЙСЯ КОСТНОЙ БАЛКИ, ИМЕЕТ ПРИЗМАТИЧЕСКУЮ ФОРМУ, В ЦИТОПЛАЗМЕ ХОРОШО РАЗВИТЫ ОРГАНЕЛЛЫ СИНТЕЗА ВНЕКЛЕТОЧНЫХ БЕЛКОВ. ЭТО

3) фибробласт 4) остеоцит 5) остеокласт

Задание #42 Вопрос: КРУПНАЯ КЛЕТКА ЛЕЖИТ НА ПОВЕРХНОСТИ СТРОЯЩЕЙСЯ КОСТНОЙ БАЛКИ, ИМЕЕТ ОКРУГЛУЮ ФОРМУ, ОКСИФИЛЬНО ОКРАШЕННУЮ ЦИТОПЛАЗМУ, СОДЕРЖИТ МНОГО ЯДЕР, ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ЛИТИЧЕСКОЙ И ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ЭТО

5) остеокласт

Задание #43 Вопрос: НЕПРЯМОЙ ОСТЕОГЕНЕЗ

Задание #44 Вопрос: ПЕРЕСТРОЙКА КОСТНОЙ ТКАНИ ПРОИСХОДИТ

Задание #45 Вопрос: РОСТ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ В ДЛИНУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЛИФЕРАЦИЯ

суставного хряща

Задание #46 Вопрос: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГИАЛИНОВОЙ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

6) швы черепа 7) межпозвоночный диск

Задание #47 Вопрос: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭЛАСТИЧЕСКОЙ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

5) трахея 6) швы черепа 7) межпозвоночный диск

Задание #48 Вопрос: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВОЛОКНИСТОЙ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

7) межпозвоночный диск

Задание #49 Вопрос: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГРУБОВОЛОКНИСТОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ

7) межпозвоночный диск

Задание #50 Вопрос: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИНЧАТОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ

4) ушная раковина 5) трахея 6) швы черепа 7) межпозвоночный диск

Задание #51 Вопрос: СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОСТЕОЦИТОВ

4) развиваются из стволовой кроветворной клетки

Задание #52 Вопрос: СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОСТЕОКЛАСТОВ

4) развиваются из стволовой кроветворной клетки

Задание #53 Вопрос: КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА ВХОДЯТ В СОСТАВ

4) гиалиновой хрящевой ткани 5) костной ткани

Задание #54 Вопрос: КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА РАСПОЛАГАЮТСЯ НЕУПОРЯДОЧЕННО В

6) пластинчатой костной ткани

Задание #55 Вопрос: ПУЧКИ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН ЛЕЖАТ УПОРЯДОЧЕННО

5) плотной неоформленной соединительной ткани

Задание #56 Вопрос: НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕПАРАТЕ, ОКРАШЕННОМ ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КЛЕТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ГРУППАМИ В ОДНОЙ ЛАКУНЕ. МАТРИКС ВОКРУГ ЛАКУН ОКСИФИЛЬНЫЙ, А МЕЖДУ НИМИ — БАЗОФИЛЬНЫЙ. ЭТО СРЕЗ

3) сухожилия 4) диафиза трубчатой кости

Задание #57 Вопрос: НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕПАРАТЕ ДИАФИЗА ТРУБЧАТОЙ КОСТИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ПЛАСТИНКИ, КОНЦЕНТРИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ВОКРУГ ТОНКОГО КАНАЛА. ЭТИ ПЛАСТИНКИ НАЗЫВАЮТСЯ

Задание #58 Вопрос: НА СРЕЗЕ ЧЕЛЮСТИ ПЛОДА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЯРКО — ОКСИФИЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ РАЗНООБРАЗНОЙ ФОРМЫ, ПО ПЕРИФЕРИИ КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МЕЛКИЕ КЛЕТКИ С БАЗОФИЛЬНОЙ ЦИТОПЛАЗМОЙ И КРУПНЫЕ МНОГОЯДЕРНЫЕ КЛЕТКИ С ОКСИФИЛЬНОЙ ЦИТОПЛАЗМОЙ. ЭТИ СТРУКТУРЫ НАЗЫВАЮТСЯ

?????????

Задание #59 Вопрос: СКЕЛЕТНЫЕ ТКАНИ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ

3) хрящевых 4) костных

4) клеток, волокон и аморфного вещества

Задание #61 Вопрос: К СКЕЛЕТНЫМ ТКАНЯМ ОТНОСЯТ

Задание #62 Вопрос: КЛЕТКАМИ ЗРЕЛОЙ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЮТСЯ

4) остеобласты

Задание #63 Вопрос: ЗРЕЛЫЕ КЛЕТКИ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ОБРАЗУЮТ

4) внутренний слой надхрящницы

Задание #64 Вопрос: ИСТОЧНИКОМ ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ

островок 4) гиалиновый хрящ 5) надхрящница

Задание #65 Вопрос: ХОНДРОБЛАСТЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ

Задание #66 Вопрос: КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ

4) вокруг изогенных групп

Задание #67 Вопрос: МОЛОДЫЕ ХОНДРОЦИТЫ

4) входят в состав изогенных групп

Задание #68 Вопрос: СТРУКТУРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ГИАЛИНОВОГО ХРЯЩА СУСТАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

, обеспечивающих регенерацию 4) большое количество мелких кровеносных сосудов

Задание #69 Вопрос: В ЭЛАСТИЧЕСКОМ ХРЯЩЕ ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Задание #70 Вопрос: ЭЛАСТИЧЕСКАЯ ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ ОБРАЗУЕТ

3) суставную поверхность костей 4) межпозвоночный диск

Задание #71 Вопрос: ГИАЛИНОВАЯ ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ В

сочленениях

сочленениях

Задание #73 Вопрос: ПО МЕРЕ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА В ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

4) соединительным

Задание #75 Вопрос: В ИЗОГЕННЫХ ГРУППАХ ГИАЛИНОВОГО ХРЯЩА ОБЫЧНО РАСПОЛАГАЕТСЯ

3) 8-10 клеток 4) более 10 клеток

Задание #76 Вопрос: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА РАЗНОВИДНОСТЬЮ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ

5) пластинчатая

Задание #77 Вопрос: РОСТ ХРЯЩА СПОСОБОМ НАЛОЖЕНИЯ (ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ РОСТ) НАЗЫВАЕТСЯ

2) регенерационным 3) гиперпластическим 4) интерстициальным

Задание #78 Вопрос: УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ ХРЯЩА ИЗНУТРИ НАЗЫВАЕТСЯ

Задание #79 Вопрос: УПЛОЩЕННЫЕ КЛЕТКИ, СПОСОБНЫЕ К ПРОЛИФЕРАЦИИ И СИНТЕЗУ МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА ХРЯЩА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В НАДХРЯЩНИЦЕ НАЗЫВАЮТСЯ

Задание #80 Вопрос: В СОСТАВ ИЗОГЕННЫХ ГРУПП ХРЯЩА ВХОДЯТ

Задание #81 Вопрос: ГИАЛИНОВЫЙ ХРЯЩ ТРАХЕИ СНАРУЖИ ПОКРЫТ

4) территориальным матриксом 5) капсулой

Задание #82 Вопрос: ОСОБЕННОСТЬЮ СУСТАВНОГО ХРЯЩА ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ

4) межтерриториального матрикса вокруг хондроцитов

Задание #83 Вопрос: СРЕДИ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ ВЫДЕЛЯЮТ

6) смешанную

Задание #84 Вопрос: ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ НАГРУЗКИ НА КОСТНУЮ ТКАНЬ ПРОИСХОДИТ

3) размножение остеоцитов 4) выведение солей 5) образование костной мозоли

Задание #85 Вопрос: КОСТНЫЕ КАНАЛЬЦЫ В ПЛАСТИНЧАТОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ ЗАПОЛНЕНЫ

5) тканевой жидкостью

Задание #86 Вопрос: ГОФРИРОВАННАЯ КАЙМА ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ АКТИВАЦИИ

2) стволовых мезенхимных клеток 3) остеоцитов 4) остеокластов

Задание #87 Вопрос: КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА В КАЖДОЙ ПЛАСТИНКЕ ОСТЕИОНА ОРИЕНТИРОВАНЫ______________ К ВОЛОКНАМ ЛЕЖАЩЕЙ РЯДОМ ПЛАСТИНКИ

Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) параллельно 2) неупорядочено 3) перпендикулярно 4) под углом

Задание #88 Вопрос: НЕПРЯМОЙ ОСТЕОГЕНЕЗ НАЧИНАЕТСЯ

4) на месте разрушения хряща

ОБРАЗОВАНИЕМ КОСТНОЙ ТКАНИ НА МЕСТЕ

костной ткани 4) пластинчатой костной ткани

ОГЕНЕЗ НАЧИНАЕТСЯ С ОБРАЗОВАНИЯ

хряща 4) надкостницы

Задание #91 Вопрос: НА ПРЕПАРАТЕ ЧЕЛЮСТИ ПЛОДА В КОСТНЫХ ТРАБЕКУЛАХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОТРОСЧАТОЙ ФОРМЫ КЛЕТКИ, ОКРУЖЕННЫЕ ОКСИФИЛЬНО ОКРАШЕННЫМ МАТРИКСОМ. ЭТО

Задание #92 Вопрос: В ДИАФИЗЕ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ РАЗЛИЧАЮТ СЛОИ

5) вставочные пластинки

островка

ЭТАПЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЛАСТИНЧАТОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ

островок 4) волокнистая ткань

Задание #96 Вопрос: ОБЩИЕ СВОЙСТВА КОСТНЫХ ТКАНЕЙ

структуры

Задание #97 Вопрос: ОТСУТСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КОСТНУЮ ТКАНЬ АКТИВИРУЕТ

4) мезенхимные клетки

Тест по теме №1 Группа №3

теме №1

1) Что такое квипус?

 

А) камешки различного цвета;

*

В) глиняные дощечки.

 

, называлась?

 

;

*

В) опись.

 

3) Где оказывалось мощное влияние на экономику полисов денежного обращения ?

*

;

В) Древний Рим.

 

;

*

диаграфе.

 

 

;

*

.

 

ормлялась на глиняных табличках?

 

;

*

В) Древний Рим.

 

 

 

 

внимание предварительной смене затрат?

 

;

;

*

 

 

Где первые в истории банкиры были рабами?

 

;

;

*

 

Где роль первичных документов выполняли расписки?

 

;

*

.

 

 

Где существовали ранги учетных должностей?

 

*

;

Древний Рим.

 

 

Терміни

1. Вступ. Стародавня історія України

 — пам’ятник у вигляді штучного пагорбу або насипу над стародавнім похованням. Притаманний кочовим спільнотам.

 

2. Виникнення та розквіт Київської Русі

 — група міст та укріплених замків X—XIII ст. Волинської й Галицької землі, на лівобережжі Бугу (на межі Русі з Польщею).

 

3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

 — з’їзд удільних князів Київської держави, на якому вирішувалися найважливіші військові справи, погоджувалися міжусобні суперечки тощо.

 

4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ-ХІV ст.

 – художнє оздоблення рукописів, зроблений від руки малюнок, багатобарвна ілюстрація або заставка.

 

 

5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав(у другій половині XIV — першій половині XVI ст.)

 — історична назва автономного регіону у північній частині сучасної Буковини в кін. ХІІІ — кін. XV ст.

 

6. Українські землі в другій половині XVI ст.

текстів різних авторів, у яких обговорюються проблемні питання релігійної дискусії між католицькою та православною церквами.

 

7. Українські землі в першій половині XVII ст.

 — період соціально-економічної та політичної стабільності в Речі Посполитій між «Ординацію Війська Запорізького реєстрового» та виступом Б. Хмельницького.

 

8. Національно-визвольна війни українського народу середини XVII ст.

 — масовий перехід селян до козацького стану.

 

9. Українські землі наприкінці 50-х — у 80-ті рр. XVII ст.

 — насильницьке переселення українців з правого на лівий берег Дніпра за ініціативи Москви, протягом 1674–1678 рр.

 

10. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

полковника Семена Палія (Гурка).

 

11. Українські землі в другій половині XVIII ст.

 – господарство фермерського типу, ведене на запорозьких землях старшинами і козаками.

 

12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

– суспільний морально-етичний просвітницький рух у вигляді закритої організації, що базувалася на принципах свободи, рівності та братерства.

 

13. Західноукраїнські землі наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

 — кілька повстань у різних частинах Європи проти монархічного правління в 1848-1849 рр.

 

14. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

 — художній напрям у мистецтві та літературі XVII — початку XIX ст., для якого характерні піднесена громадянська тематика та суворе дотримання певних творчих норм і правил. Класицизму як художньому напряму притаманно відображати життя в ідеальних образах, які тяжіють до загальної «норми», зразка. Зразком досконалого та гармонійного мистецтва в класицизмі була проголошена антична класична минувшина.

 

15. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

.

 

16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської(Австро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст.

політики. Лише частина передбачених в угоді заходів була виконана.

 

17. Культура України в другій половині XIX — на початку XX ст.

 – напрям у мистецтві, якому притаманне заперечення реалізму, традиційних форм, пошук нових естетичних форм.

 

18. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

) перебігу виробничого процесу з метою домогтися виконання певних вимог.

 

19. Західноукраїнські землі у складі Австро-угорської імперії на початку XX ст.

соціально-політичних проблем.

 

20. Україна в Першій світовій війні

з центром у місті Чернівці. Проіснувало до 1917 р. Одним з основних завдань російської окупаційної адміністрації стало нищення українства в усіх його проявах – політичному, релігійному і культурному. За постановою російського генерал-губернатора відбувалися масові депортації української інтелігенції в глиб Росії.

 

21. Українська революція

 — національні добровільні військово-міліційні формування часів національно-визвольних змагань 1917 — 1921 років, що діяли в Україні та на Кубані. Виникли у процесі розвалу царської армії з лютого по травень 1917 року з метою захисту сіл, а згодом і Української держави, в умовах зростання громадського безладу й бандитизму.

 

22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності(1918-1921 рр.)

в розподілі матеріальних благ.

 

 

 

 

23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1929 рр.)

— (Українська) православна церква, яка має цілковиту самостійність у розв’язанні організаційних і культових питань. Була підтримана більшовиками з метою послабити Російську православну церкву.

 

24. Радянська модернізація України (1929-1938 рр.)

усвідомленої концепції світу й людини, зумовленою епохою боротьби за встановлення й творення соціалістичного суспільства».

25. Західноукраїнські землі (1921-1939 рр.)

— український нелегальний вищий навчальний заклад у Львові. Заснований у липні 1921 р., існував до 1925 р.

26. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.)

 – примусове, за наказом органів державної влади, виселення осіб чи груп населення, а інколи й народів, із місць постійного проживання.

 

27. Повоєнна відбудова та розвиток України в 1945 — на початку 1950-х рр.

 – політична кампанія (сер.30-х – поч.60-х рр. ХХ ст.) з переслідування радянських вчених, зокрема групи генетиків. Вона включала у себе заперечення науки генетики та тимчасову заборону генетичних досліджень в СРСР. Кампанія отримала назву від Т.Д. Лисенка, який став її символом.

 

28. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

 — як правило п’ятиповерхові панельні і цегляні будинки без технічного поверху, ліфту і сміттєпроводу, що масово споруджувалися в СРСР під час правління М. Хрущова.

 

29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)

 — людина, яка сповідує філософію верховенства прав людини та займається активною правозахисною діяльністю.

 

30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України

 — форма безпосереднього волевиявлення громадян, що виражається в голосуванні по найбільш важливим питанням загальнодержавного, регіонального або місцевого значення.

 

31. Україна в умовах незалежності

є окупованою іншою державою.

термины-по-курсу-инвестиционный анализ

»

Основные термины курса

.

Основной капитал (основные средства).

Эмиссия ценных бумаг.

Облигации.

. Посевной инвестор. Венчурный инвестор.

 

Особенности инвестиционного проекта

.

ная)

 

Показатель приведенных затрат как показатель эффективности капиталовложений

трат.

 

Оценка эффективности инвестиционных проектов на основе современных подходов

).

.

).

.

.

 

Правовая база, регламентирующая инвестиционную деятельность предприятий

).

.

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

.

 

 

Темы эссе Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Тема эссе выбирается из приведенного ниже перечня тем в соответствии с порядковым номером студента по журналу.

 

страниц.

В процессе написания эссе необходимо указать:

исследуемой темы,

цели, задачи, методы исследования относящихся к теме вопросов

,

сделать управленческие выводы.

 

 

Темы эссе по дисциплине «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)»

 

временных условиях.

2. Методы и приемы финансового менеджмента наиболее актуальные для российских предприятий в современных условиях.

3. Основные финансовые инструменты, используемые в современных рыночных условиях.

. Преимущества и недостатки различных способов финансирования деятельности компании в современных условиях.

при выборе источника финансирования.

6. Эмиссионная деятельность российских компаний.

. Финансовый рычаг, как инструмент повышения инвестиционной привлекательности компании.

8. Управление финансовыми рисками в компании.

оборотными активами компании.

. Роль факторинга в деятельности российских компаний, особенности его применения в современных условиях.

11. Современные формы и методы управления денежными потоками.

. Эффективность операционного анализа для российских предприятий в современных условиях.

13. Операционный риск как элемент общего риска компании. Принципы и методы управления операционным риском.

на российских предприятиях.

. Дивидендная политика российских компаний.

Темы эссе. Философия

Эссе по философии

 

обязательно должны быть использованы изученные философские концепции и основные философские категории.

этапы работы по написанию эссе как размышление над проблемой:

1)Необходимо уяснить суть вопроса, который вы намереваетесь рассмотреть в своей работе и четко определить свою позицию в этом вопросе.

2) Найти в литературе или сформулировать самому иные, в том числе — альтернативные точки зрения по рассматриваемой проблеме.

аргументировано обосновать свою точку зрения и критически проанализировать взгляды, не совпадающие с вашей позицией; здесь можно использовать не только тексты философских произведений, но и литературные источники, материалы из средств массовой информации, конспекты лекций, дискуссии на семинарских занятиях и т.п.;

4) В заключении не забыть сформулировать вывод, обобщающий свою точку зрения.

Структура эссе-размышления

Тем не менее, в содержательном плане в тексте должны быть введение, основная часть и заключение.

Эссе начинается с изложения того, как студент сам понимает сущность поставленной в работе проблемы и с обоснования выбора именно этой темы, то есть с ответов на вопросы «о чем?» и «почему?» (Это, по сути, и есть «введение»). Если эссе небольшое (3 – 5 стр.), то и вводная часть может быть в пределах 0.5 стр., при объеме эссе до 8 — 10 стр. текста, введение может достигать 1 стр.

Основную часть эссе должен составлять самостоятельно написанный текст, выражающий личное мнение, субъективную позицию студента – автора эссе.

Заключительная часть работы (по объему практически совпадает с введением) должна содержать обобщения и аргументированные выводы по теме эссе, причем здесь допустимы повторы идей и положений, высказанных в основной части. Главное назначение этого раздела – дать понять преподавателю (или любому другому читателю этого эссе), к каким выводам и почему в итоге пришел студент.

критерии оценки эссе

Независимо от типа эссе (рецензия или размышление над проблемой) оно оформляется и оценивается по единым требованиям.

Выравнивание текста производится по ширине страницы. Нумерация страниц проставляется в правом нижнем углу. Титульный лист эссе оформляется в соответствии с установленным стандартом (см.: «Приложение»).

За работу по написанию эссе студент может получить, в зависимости от ее качества, от 1 до 6 баллов.

Основными критериями оценки эссе являются:

Знание и понимание студентом учебного теоретического материала по дисциплине «Философия»

— правильное использование основных философских категорий, необходимых для раскрытия данной темы;

— привлечение философских концепций, непосредственно относящихся к рассматриваемой проблеме.

2. Умение студента анализировать и критически оценивать информацию

— умение сравнивать различные позиции;

— умение объяснять существование альтернативных точек зрения, выявлять их достоинства и аргументировать недостатки;

— способность дать личную оценку проблеме.

3. Качество изложения материала

— ясность, четкость, логичность изложения;

— грамотная формулировка и аргументация выдвинутых тезисов;

— привлечение различных точек зрения и наличие их личной оценки студентом.

4. Качество оформления работы

— соответствие работы стандартным требованиям оформления текста, указанных в разделе «Правила оформления эссе»;

— соблюдение норм русского литературного языка, правил орфографии, пунктуации и т.п.

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ-РАЗМЫШЛЕНИЙ

(по разделам учебного курса)

 

I. Философия и мировоззрение.

Роль философии в жизни человека и общества.

Влияет ли мировоззрение человека на его поведение?

Что меня привлекает в философском материализме?

«Сильные» и «слабые» стороны идеалистического миропонимания.

«Сильные» и «слабые» стороны религиозного мировоззрения.

Способствует ли философия развитию науки?

Диалектика в повседневной жизни человека.

Польза и вред метафизического мышления.

Зависит ли счастье человека от его мировоззрения?

Зависит ли успех от мировоззрения человека?

Способствует ли философия развитию науки?

2. Исторические типы философии

2.1 Философия Древнего мира, Средневековья и Возрождения

«Сильные» и «слабые» стороны буддизма.

Что современный человек может найти в восточной мудрости?

Как я понимаю даосский принцип «не-деяния».

Конфуцианство и даосизм о человеке: что предпочтительнее?

Прав ли Гераклит Эфесский, утверждая, что «Все течет»?

Как понять афоризм Сократа «Я знаю, что ничего не знаю»?

Сократ и софисты: всегда ли «в споре рождается истина»?

Смерть Сократа: подвиг или «грех гордыни» (Кьеркегор)?

«Человек есть мера всех вещей» (Протагор) – как это понимать?

Достоинства и недостатки платоновского учения об идеальном государстве.

В чем проявляется гуманизм эпикуреизма.

Этика стоицизма и современность.

: за и против.

Учение Августина о прогрессе: прав ли средневековый мыслитель?

Фома Аквинский о «гармонии веры и разума»: «работает» ли этот принцип в современном мире?

Может ли современный человек жить в «Утопии» Томаса Мора?

– утопия или антиутопия?

Теизм и современная картина мира.

Пантеизм и современная картина мира.

Мировоззрение средневекового и ренессансного человека.

2.2 Философия Нового времени

— научно-техническая утопия или научная фантастика?

?

?

?

Декарт: «Мыслю, следовательно, существую» — так ли это?

Спиноза: «Свобода есть осознанная необходимость».

Нравственное доказательство бытия Бог в концепции Канта.

Подходит ли современному человеку нравственная концепция

Канта?

и современность: существует ли Мировой Разум?

: «Бог есть то, чем человек хотел бы быть».

2.3 Современная западноевропейская философия

Прав ли Маркс, считая что «общественное бытие определяет общественное сознание»?

Марксизм и современность

о жизни как «маятнике» между страданием и скукой.

Артур Шопенгауэр как теоретик пессимизма

А.Шопенгауэра

Фридрих Ницше как теоретик философского нигилизма

Концепция «Сверхчеловека» и современность

П.Сартра

.

А.Камю

Сущность человека в философии психоанализа

Идея научной философии в позитивизме

2.4 Русская философия

Существует ли самобытная русская философия?

Кто прав в споре славянофилов и западников

В.С.Соловьева

Ф.Достоевского

Л.Н.Толстого

Идея «сопротивления злу силой» Ивана Ильина

Н.Бердяева

человека» в русской философии

3. Онтология

Разрешима ли проблема сущности бытия?

Доказывает ли современная физика материализм?

Какая онтология совместима с современной наукой?

Противоречит ли современная наука идее «Высшего Разума»?

веке.

Понятие «время» в философии и в современной науке.

Происхождение Вселенной как философская и научная проблема

Происхождение жизни как философская и научная проблема

Развивается ли мир?

Все ли имеет свою причину?

Существует ли случайность?

Существует ли «небытие»?

«Сущность является, явление существенно» (Гегель)

«Содержание оформлено, форма содержательна» (Гегель)

Специфика синергетической картины мира

4. Проблема сознания

Идеальное и материальное.

Роль бессознательного в жизни человека

Интеллект, воля и чувства.

Как я понимаю «самосознание»

Интеллект человека и животных

Сознание и знание

«Кто ясно мыслит, тот ясно говорит»?

Может ли машина мыслить?

Что я думаю о возникновении сознания

Материальна ли мысль?

5. Гносеология и эпистемология

Что можно возразить агностикам?

Истина и ложь в науке и в жизни человека

Зачем человеку знания?

Есть ль польза от ошибок и заблуждений?

Что важнее: чувства или разум?

Существуют ли вечные истины?

Знание и вера

Роль интуиции в познании

формы познания

Наука и искусство

Наука и религия в прошлом и настоящем

Роль науки в нашей жизни

Этика ученого

Идеалы науки

6. Философская антропология

Проблема смысла жизни

Проблема сущности человека

Идеалы и ценности современного человека

Смысл любви

Свобода и ответственность

Что есть счастье?

Человек и культура

Творческое начало в человеке

человека

Судьба и свобода

Образование и смысл жизни

7. Социальная философия и философия истории

Идеалы развития современного общества

Идеалы современной молодежи

«Плюсы и минусы» технического прогресса.

Прогресс и регресс в общественном развитии

Существует ли нравственный прогресс?

Роль искусства в развитии общества

Роль искусства в развитии человека

Место религии в социальных процессах

Почему возникло искусство?

Существует ли смысл в истории человечества?

Как я понимаю термин «историческое сознание»

Как я понимаю термины «экологическое сознание» и «экологическое мышление»

Какую роль в истории играет отдельная личность

Роль социальных идеалов в развитии общества

Разрешимы ли глобальные проблемы?

Список тем для эссе — размышлений

(Свободный выбор)

 

1. Один из главных триумфов новейшей математики, по мысли Рассела, заключается в открытии, в чем действительно состоит математика. – А в чем состоит философия?

2. «Философия – это состояние, которое возникает в процессе разговора о том, что есть философия». – Как Вы можете развернуть эту мысль?

3. Был ли И.С. Бах несостоявшимся Л. Ван Бетховеном, а Афины несостоявшимся Римом, а Платон – недоразвитым Аристотелем? – Возможен ли прогресс в философии?

4. «Философия – это некоторое состояние путаницы, в которой мы умны», — говорили древние. – Поясните эту мысль!

близкое и истинное мы носим в себе, хотя и не увидели, и не поймали как блоху. Философия – это то, что мы носим в себе. – Как Вы это поясните?

6. «Философия всегда несвоевременна». – Какое основание имел М. Хайдеггер так сказать?

7. «Философия – это усложнение жизни в поисках простоты». — Вы согласны с этим? Аргументируйте свою позицию.

8. Что значит «смотреть разумом»?

9. Незнание – предмет философии: философия как профессиональное незнание. – Покажите, что это так.

» — Каково Ваше понимание сказанного?

11. Литература, искусство, мифотворчество как зазеркалье, «светотень» философии. – Поясните Ваше понимание этого положения.

12. «Движения нет, — сказал мудрец. Другой смолчал и стал ходить перед ним. – Является ли «хождение» философским аргументом?

13. «Справедливость есть число, помноженное на себя». – Что сказал Пифагор?

человека воспитать нельзя» — Почему?

?

16. «Жизнь Сократа как философская проблема» — Продемонстрируйте Ваше понимание данного тезиса.

17. Чем отличается мудрый человек от немудрого, если оба они, как утверждал Сократ, не знают ничего основательного?

!»?

19. На вопрос Дионисия, почему философы ходят к дверям богачей, а не богачи – к дверям философов, Платон ответил: «Потому, что одни знают, что им нужно, а другие не знают». – Кто «знает», что нужно?

, Платон попросил друга выпороть раба, объяснив, что он бы и сам это сделал, если бы не был в гневе. – В чем Вы видите мудрость этой притчи?

21. «Живи с людьми так, будто на тебя смотрит бог, говори с богом так, будто тебя слушают люди», — Что советовал Сенека?

читать меня». – Что советовал Ницше?

23. «Интеллигент – это тот, кто имеет совесть и вкус». – Как это понимать?

24. Античный афоризм: «Искусство — в умении скрыть искусство». – Что это значит?

25. М. Хайдеггер: «Мысль – это всегда одиночество». – Почему?

26. Гораций: «Очень трудно хвалить того, кто столь заслуживает похвалы». – Почему?

постоянно каждый раз рождаться заново» — Разверните эту мысль.

28. «Плохие люди, — по мысли философа, — выигрывают, когда их лучше узнают, а хорошие теряют». – Почему?

29. Что значит «быть жадным в своем бескорыстии»?

30. Почему, по утверждению мудрецов, опаснее всего те люди, которые не совсем лишены ума?

31. Может ли стремление к свободе привести к новому рабству?

32. «Мысль не выражается, а совершается в слове». – Что сказал Л. Выготский?

33. «Где надежда, там боязнь: боязнь полна надежды, а надежда полна боязни». – Докажите справедливость этого утверждения.

34. Почему самые большие глупости люди совершают обдуманно?

35. Что такое честь, достоинство?

36. «Хочешь быть счастливым, научись страдать». – В чем Вы видите справедливость этого высказывания?

37. «Здесь и сейчас» — главная заповедь морального постулата. Завтра быть доброжелательным не имеет значения, как «нельзя уснуть на вчерашней добродетели». Вчерашняя добродетель ничего не значит. Человеческие вещи или человеческие институты отличаются тем свойством, что они сами по себе не существуют – они все время, непрерывно рождаются. – Как Вы это понимаете?

38. Петрарка: «Тот, кто в состоянии выразить, как он пылает, тот охвачен слабым огнем». – Что может быть объяснением этой точки зрения?

39. «Порок – лучшее украшение добродетели». – Что сказал В. Ключевский?

40. «Я пишу иначе, чем говорю, говорю иначе, чем думаю, думаю иначе, чем должен думать и так далее до самых темных глубин». – Как можно истолковать слова Ф. Кафки?

41. «Человек всегда приносит истину в жертву своему тщеславию, удобству, выгоде. Он живет не истиной, а фикцией». – Что сказал С. Моэм?

42. «Убейте Вашу совесть, советуют мудрецы, – это самый большой враг всякого, кто хочет быстро добиться успеха в жизни». – В чем Вы видите справедливость этих слов?

43. «Интеллигент – это Сократ, Сенека, Цицерон, а не специалист по паровозным топкам». – Что сказал Ю. Нагибин?

44. «Свобода, совесть, честь – причина самих себя». – Как Вы можете обосновать эту мысль философа?

45. Можно ли ложью открыть истину?

. – Обоснуйте этот тезис.

много?

48. «Те, кто придают столько значения фактам, оказываются в положении, когда не могут считаться с законами. Тот, кто видит факты, не видит законов». – Что сказал М. Пруст?

49. Не нравиться дурным людям – это похвально или нет?

, — высказываются наполовину, но до чуткого ума доходят целиком». – Каким образом?

51. «Философствовать, — говорил Цицерон, — это приготовлять себя к смерти». – В каком смысле?

52. Почему так поучительны ошибки мудрого человека?

53. «Лучшие наши друзья – наши враги». – В каком смысле?

54. Что для Вас значат слова: «Честь имею»?

55. «Плохо бывает до революции и после революции, а хорошо только в самый ее момент». – Как Вы это объясните?

56. «Если мы можем быть учеными чужой ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью». – Что может быть объяснением слов Монтеня?

57. «Бог раскрывается внутри творения» — Что сказал М. Хайдеггер?

58. «Человеку дан мозг, чтобы думать и выживать, но природа наша слаба и сменится еще не одно поколение, пока мы научимся понимать законы добра и зла. А мудрость – не хвост, не рука, не нога, в первый день у младенца ее нет, и неизвестно, будет ли. Она есть в искусстве. Счастлив тот, кто может угадать это в дни юности и познать в зрелости». – Как Вы можете объяснить эту мысль Л. Костомарова?

, а в дерзости»?

 

ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ТЕМЫ СТУДЕНТОМ, ПРИ УСЛОВИИ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная.

. и доп. – М. : Проспект, 2010. — 588 с.

(ТУ), 2011. – 188 с.

НОРМА, 2008. – 928 с.

, 2008. – 829 с.

. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 574 с.

Дополнительная

, 2010. – 278 с.

. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 622 с. — (Золотой фонд российских учебников).

Инфра-М, 2009.

Мысль, 2000-2001

ед. М. А. Маслина – М. : Алгоритм, 2007. – 736 с.

Экзамен, 2005 – 528 с.

учебник / А. Ф. Зотов и др. – М. : Академический Проект ; Фонд «Мир», 2005. – 688 с.

хрестоматия – М. : РАГС, 2006. – 768 с.

, 2009. – 1072 с.

АСТ, 2008. – 800 с.

Проспект, 2008. – 576 с.

Проспект, 2005. – 576 с.

Вспомогательная

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

Образец титульного листа

Министерство образования и науки РФ

_______________________________________________

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ивановский государственный политехнический университет

_________________________________________________________

Кафедра философии и социально – гуманитарных дисциплин

Эссе на тему:

«Сильные» и «слабые» стороны религиозного мировоззрения.

 

Выполнил студент

____________ учебной группы

__________________________

(фамилия, имя, отчество)

Научный руководитель:

(фамилия, имя, отчество)

__________________________

Оценка ___________________

 

Иваново 2016

Темы для докладов, презентаций

Темы для докладов, презентаций по дисциплине

«Финансовые и финансово-кредитные методы регулирования экономики»

 

 

развитых странах (можно на выбор рассказать о какой-либо стране).

странах (можно на выбор рассказать о какой-либо стране).

.

.

Денежно-кредитные системы стран СНГ: общее и особенное.

Единая денежно-кредитная политика в странах еврозоны и ее последствия.

Международные стандарты банковской деятельности и их роль в унификации банковских систем.

Влияние процессов глобализации на развитие национальных денежно-кредитных систем.

: его преимущества и недостатки.

Валютное регулирование и валютный контроль в зарубежных странах: сравнительный анализ.

резервами стран.

Управление ликвидностью коммерческих банков: зарубежный опыт.

как инструмента денежно-кредитного регулирования в зарубежных странах.

Норма обязательных резервов как инструмент денежно-кредитного регулирования в зарубежных странах.

Операции на открытом рынке как инструмент денежно-кредитного регулирования в зарубежных странах.

Механизмы эмиссии денег в зарубежных странах: сравнительный анализ.

Система рефинансирования Банка России.

Основные направления денежно-кредитной политики Банка России в краткосрочной перспективе.

Роль иностранного капитала в развитии зарубежных банковских систем.

Банковские системы офшоров и их особенности.

Банковские кризисы в зарубежных странах и роль центральных банков в их преодолении.

Особенности налоговой политики в странах Евросоюза.

Влияние налогов на общественное благосостояние и пути оптимизации налоговой политики государства.

сравнительный анализ.

сравнительный анализ.

Стабилизационные фонды и их роль в регулировании экономики в разных странах.

.

Внутренний государственный долг и его функции.

Особенности межбюджетных отношений в России на современном этапе.

и ее эффекты.

Влияние политики фиксированного и управляемого валютного курса на экономическое развитие страны.

Официальные международные резервы, их функции, показатели уровня и критерии достаточности.

Государственное регулирование движения капиталов между странами: альтернативные подходы.

и его эффекты.

Государственная поддержка сельского хозяйства на современном этапе.

.

 

тематика 2015

р.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Державне замовлення

 

Тема

Слухач

 

Науковий керівник

1.

Європейський досвід надання адміністративних послуг та його впровадження в Україні

Бабина Юлія Василівна

 

Володимир Петрович

2.

в Україні

Ольга Олександрівна

Карпо Василь Леонтійович

3.

Управлінська діяльність Чернівецької міської ради щодо захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Надія Сергіївна

Ірина Василівна

4.

Аудит адміністративної діяльності в державному управлінні

Артур Миколайович

Алла Олексіївна

5.

району)

Діана Миколаївна

Сергій Мирославович

6.

Управлінські аспекти фінансування системи соціального захисту населення в Україні (на прикладі Чернівецької області)

Андрій Володимирович

Віра Іванівна

7.

району)

Галина Павлівна

Микола Миколайович

8.

Європейський досвід децентралізації влади: шляхи впровадження в Україні

Олександр Олександрович

Анатолій Миколайович

9.

піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування в Україні

Тетяна Петрівна

Ігор Степанович

10

)

 

 

 

 

 

Ольга Василівна

Курко Ярослав Степанович

11

району)

Тетяна Богданівна

Василівна

12

Діяльність органів державної статистики у сфері дослідження зовнішньоекономічної діяльності України (на прикладі Чернівецької області)

Ключевська Ангеліна Василівна

Лілія Василівна

13

Реалізація державної політики надання соціальних послуг особам похилого віку в Україні (на прикладі Чернівецької області)

Олена Олексіївна

Інна Іванівна

14

Управлінські аспекти функціонування інституту банкрутства в Україні

 

Жанна Олександрівна

Молочко Павло Олександрович

15

Управлінські механізми розвитку архівної справи в Чернівецькій області

Рибак Юлія Василівна

Курко Ярослав Степанович

16

Сучасний розвиток законодавства України з питань державної служби

Романко Тарас Романович

 

Анатолій Миколайович

17

РДА)

Тетяна Ярославівна

Остапович

18

в місті Чернівці ради)

 

Маргарита Петрівна

Наталія Василівна

19

Місцеві бюджети як інструмент реалізації державної регіональної політики

Наталія Анатоліївна

Бак Наталія Андріївна

20

РДА)

 

Віра Василівна

Наталія Вікторівна

21

Органи юстиції України як суб’єкт представництва інтересів держави в судах та надання міжнародної правової допомоги

Людмила Георгіївна

Катеринчук Павло Миколайович

22

Державне регулювання міжбюджетних відносин як механізм зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування в Україні

 

Микола Миколайович

Ярослав Васильович

23

Адаптація європейського досвіду реалізації програм розвитку соціально-трудових відносин в Україні: державно-управлінський аспект

Наталія Борисівна

Микола Васильович

24

Управлінські аспекти розвитку фінансового контролю в Україні (на прикладі Чернівецької області)

Оксана Дмитрівна

Романів Михайло Васильович

25

(на прикладі Чернівецької області)

Наталія Ігорівна

 

Іваницька Ольга Михайлівна

.

при здійсненні митного контролю сільськогосподарської продукції в Україні

Тарас Миколайович

Сергій Михайлович

2.

Європейський досвід управління у сфері середньої освіти:

можливості адаптації в Україні

Дмитро Петрович

Тамара Степанівна

3.

Напрями удосконалення системи мотивації молоді до державної служби в Україні

Василь Іванович

Ігор Степанович

4.

Інформаційна безпека в системі електронного урядування в Україні

 

Найда Олексій Петрович

Наталія Юріївна

І.О.

 

 

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

1.

Напрями удосконалення діяльності юридичних служб органів місцевого самоврядування в Україні

Денис

Ігор Степанович

2.

Міжнародний досвід функціонування інституційної системи протидії корупції в органах державної влади

Наталія

Руденко Ольга Мстиславівна

3.

психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах європейської інтеграції України

Максим

Анатолій Миколайович

4.

Реформування системи соціального захисту населення в Україні: регіональний аспект

Микола

Микола Миколайович

5.

Європейський досвід організації системи державного управління регіональним розвитком

Кирил

Петрівн

6.

Організаційно-правові механізми адаптації персоналу в органах публічної влади України

Денис

Анатолій Миколайович

7.

Механізми адаптації інформаційного законодавства України до норм Європейського Союзу

Ярослав

Курко Ярослав Степанович

8.

зарубіжного досвіду надання адміністративних послуг в Україні

Дмитро

Наталія Юріївна

9.

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування в Україні

Олександр

Володимир Петрович

10

Міжнародно-правове регулювання організації та діяльності Європейського Суду справедливості

Павлюк Анатолій

Віра Іванівна

С.М.

 

Тематика 2014

р.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Державне замовлення

 

Тема

Слухач

 

Науковий керівник

Внутрішній рецензент

1.

районної ради)

Андрійчук Олег Васильович

Руденко Ольга Мстиславівна

Віра Іванівна

2.

Державна політика щодо здійснення соціального супроводу сімей, які опинились в складних життєвих обставинах (за матеріалами Чернівецького обласного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді)

 

Світлана Іванівна

 

Микола Миколайович

 

Євгенія Петрівна

 

3.

Державна політика у сфері протидії насильства щодо неповнолітніх в Україні: регіональний досвід

Олеся

Георгіївна

Інна Іванівна

Сергій Михайлович

4.

Державна політика у сфері соціального страхування в Україні: організаційно-правовий аспект

Марина Ігорівна

Романів Михайло Васильович

Ігор Степанович

5.

ради)

 

Георгіївна

 

Горбатюк Світлана Євгенівна

 

Сергій Михайлович

 

6.

(на прикладі Чернівецької області)

Кміть Ірина Ярославівна

Бак Наталія Андріївна

Ігор Остапович

 

7.

Управлінська діяльність виконавчого апарату Чернівецької обласної ради

 

Наталя Василівна

Сергій Мирославович

Анатолій Миколайович

8.

Використання міжнародного досвіду в системі організації соціального захисту в Україні (на прикладі Чернівецької області)

Катерина Іванівна

Іванчук Марія Георгіївна

Євгенія Петрівна

9.

Організаційно-правові засади здійснення податкового контролю в Україні

Іванович

Анатолій Миколайович

Наталія Вікторівна

10

Особливості формування соціально-психологічної компетентності працівників митних органів

Побережник Сергій Анатолійович

Лілія Василівна

Віра Іванівна

11

Удосконалення нормативно-правових засад проходження служби в органах місцевого самоврядування

Побережник Ольга Іванівна

Катеринчук Павло Миколайович

Наталія Юріївна

12

районної ради)

Аліна Георгіївна

Іваницька Ольга Михайлівна

Наталія Вікторівна

13

Оплата праці в системі діяльності державних службовців (за матеріалами Управління культури Чернівецької ОДА)

Світлана Михайлівна

Карпо Василь Леонтійович

Ігор Степанович

14

Впровадження нового порядку державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні

Ратушняк Олена Іванівна

Євгенія Петрівна

Ігор Остапович

15

селищної ради)

Олександра Дмитрівна

Наталія Юріївна

Молочко Павло Олександрович

16

Державна політика щодо попередження бездоглядності та безпритульності дітей в Україні (за матеріалами служби у справах дітей Чернівецької міської ради)

 

Оксана Миколаївна

 

Алла Олексіївна

 

Наталія Юріївна

 

17

Система управління лісами: зарубіжний та український досвід

Столяр Оксана Мирославівна

Ігор Остапович

Карпо Василь Леотійович

18

Державна політика у сфері впровадження міжнародних норм до митного законодавства України

Дмитрович

Василівна

Карпо Василь Леотійович

19

Зарубіжний досвід формування механізмів державного регулювання підприємницької діяльності: регіональний рівень

Сергіївна

Васильович

Анатолій Миколайович

20

Державна політика у сфері будівництва об’єктів соціальної інфраструктури в Україні (на прикладі Чернівецької області)

Пшеничко Лариса Петрівна

Наталія Василівна

Молочко Павло Олександрович

 

1.

Механізми реалізації регіональної молодіжної політики в Україні (на прикладі Чернівецької області)

Анна

Ігор Степанович

Макар Віталій Юрійович

2.

Лідерство в системі державної служби України

Ірина

Іванчук Марія Георгіївна

Макар Віталій Юрійович

Грищенко Альбіна Віталіївна

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Державне замовлення

 

Тема

Слухач

 

Науковий керівник

Внутрішній рецензент

1.

Організаційно-правові механізми управління водними ресурсами в Україні (на прикладі Чернівецької області)

Олександр Валерійович

Наталія Юріївна

Ігор Остапович

2.

Модернізація системи підвищення кваліфікації державних службовців в Україні: регіональний досвід

Балакун Ірина Ярославівна

Сергій Михайлович

Євгенія Петрівна

.

Управлінські аспекти формування екологічної безпеки Чернівецької області

 

Алла Василівна

Володимир Петрович

Анатолій Миколайович

4.

Управлінські механізми реалізації права на доступ до публічної інформації (на прикладі обласних державних адміністрацій західноукраїнського регіону)

Губко Аліна Василівна

Анатолій Миколайович

Наталія Юріївна

5.

(на прикладі Чернівецької області)

Оксана Олександрівна

Євгенія Петрівна

Віра Іванівна

6.

Європейський досвід управління у сфері природоохоронної діяльності

Ярослав Васильович

Ігор Степанович

Наталія Юріївна

7.

розвитку паломницького туризму в Україні (на прикладі Чернівецької області)

Михайлівна

Анатолій Миколайович

Віра Іванівна

8.

Основні напрями модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі України

Алла Іванівна

Алла Олексіївна

Ігор Володимирович

9.

Нормативно-правове забезпечення діяльності органів державної влади України щодо прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Чорний Ігор Валерійович

Володимир Петрович

Карпо Василь Леонтійович

10

Державний контроль за використанням та охороною земель в межах населених пунктів (на прикладі Чернівецької області)

Юзик Ірина Олександрівна

Віра Іванівна

Ігор Остапович

1.

Основні напрями удосконалення професійного розвитку державних службовців в Україні

Бойко Олександр Георгійович

Ігор Степанович

Сергій Михайлович

Михайло Іванович

2.

Формування принципів прозорості у діяльності місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Чернівецької області)

Вовк Ірина Іванівна

Ігор Остапович

Сергій Михайлович

3.

Форми інформування громадськості органами публічної влади чернівецької області

Денис Володимир Васильович

Сергій Михайлович

Ігор Степанович

4.

в місцевих органах виконавчої влади

Андрій Миколайович

Молочко Павло Олександрович

Ігор Степанович

5.

Особливості впровадження гендерного законодавства в систему державної служби України

 

Олександр Ілліч

Ірина Василівна

Наталія Василівна

6.

Державна політика у сфері захисту інтелектуальної власності в Україні

 

 

Дмитро Миколайович

Микола Миколайович

Наталія Вікторівна

7.

в Україні: регіональний аспект

 

 

Ігор Іванович

Катеринчук Павло Миколайович

Наталія Василівна

 

8.

Чернівецької області

Олег Сергійович

Тамара

Наталія Вікторівна

9.

Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у практиці державного управління України

Віта Василівна

Наталія Василівна

Сергій Михайлович

Михайло Іванович

 

Пӗрремӗш сӑввӑм

 

 

.

 

(пӗрремӗш сӑввӑм)

кукамай

?

май —

:

,

,

,

.

,

.

ҫут тӗнчере:

,

,

,

пулатпӑр

илеме

Таптатпӑр, пӗтерсе хуратпӑр.

мӗскер-ха кӗтмелле?!—

!

ҫӱп-ҫап- вӑл уншӑн пыйтӑ!

!

— ҫухалчӗ алӑ!

!—

ҫынран!

 

Ним те ан калӑр

ним те,

Ҫырап ҫырас килнӗ чухне.

епле

!

Ҫырап- килӗшет ҫырма.

тӗк — ӑна хӑть мӗн ту!

ҫынна

ҫынна

ан кала.

.

Суя сӑмах — хуҫать ӑна-

пуласчӗ

туйса

.

вара

.

туйса

.

 

Вӑхӑт ылмашрӗ,ачалӑх ылмашрӗ.

компьютер,алӑра телефон.

халӗ унсӑр? Тӗнче вӑл кӑтартрӗ!

, кӗрлет микрофон.

 

хӑй саккунӗ.

.

кулӑ,унра чӗрӗ туйӑм,

 

вӑл пуҫлать-ши

калаҫсан?

Пуҫра мӗн кумать-ши?Ӑс-тӑн пухӑнать-ши

?

 

пӗртте хурламастӑп,

.

шавӗ?

 

 

 

 

Пӗчченлӗх

юрататӑп.

.

, чухлатӑп,

вӗсемпе тан.

 

та чунӑм-ҫке аманнӑ.

амантнӑ-ҫке ӑна.

маннӑ.

.

 

— пӗчченлӗх

.

— пӗчченлӗх

.

 

 

 

 

ҫапӑҫу.

тӑратӑп.

Шӑп ҫак вӑхӑтра

Ҫерҫие куратӑп-

.

Ҫунатти аманнӑ,

.

вӑл пулнӑ

:

Хай ҫерҫи васканӑ

.

Сӑмсипе ҫаклатнӑ

Мӑнтӑр ӑманне.

   Ҫывӑхрах куракӗ

тӑнӑ

   Мӑнтӑр ӑмана.

 

Ҫапӑҫсах ҫав кайнӑ-

.

ҫерҫи.

ҫывхарчӗ

.

Ӑманпа хӑпарчӗ.

Парӑнтарчӗ ҫак.

(ӑ)валарӑм

.

Ҫук, пулӑшаймарӑм

Пӗчӗк кайӑка.

 

.

.

.

,

.

 

.

,

сана.

 

,

.

,

.