ТЕСТЫ пенсионное обеспечение

   

 

.Работнику, впервые устраивающемуся на работу, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляется:

а) работодателем;

.

 

.Период службы в армии по призыву:

й пенсии по старости;

пенсии по старости;

которые уплачивались страховые взносы в ПФР.

 

детей. Какой период будет включен в ее страховой стаж:

;

;

;

лет в общей сложности.

 

) свидетельскими показаниями:

а) да;

б) нет.

 

пенсии:

а) по старости;

б) по инвалидности;

г) по случаю потери кормильца.

 

величина индивидуального пенсионного коэффициента дает право на назначение страховой пенсии по старости:

а) 10;

б) 20;

в) 30.

 

7. Какой размер страхового стажа необходим для назначения страховой пенсии по старости:

а) 5 лет;

б) 10 лет;

в) 15 лет;

г) 20 лет.

 

б) 55 лет для женщин; 60 лет для мужчин;

;

г) 60 лет для мужчин и женщин.

 

в 50 лет при условии:

не менее 20 лет и стажа в районах Крайнего Севера не менее 15 лет;

б) наличия общего стажа не менее 25 лет и стажа в районах Крайнего Севера на менее 15 лет;

в) наличия общего стажа не менее 15 лет и стажа в районах Крайнего Севера не менее 15 лет.

 

пенсии по старости увеличивается в случае:

а) достижения гражданином возраста 70 лет;

б) достижения гражданином возраста 75 лет;

в) достижения гражданином возраста 80 лет.

 

 

 

 

В случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии

:

выплачиваются правопреемникам умершего застрахованного лица;

не выплачиваются правопреемникам умершего застрахованного лица;

выплачиваются правопреемникам умершего застрахованного лица, если оно оставило соответствующее письменное распоряжение.

 

 

;

б) свидетельскими показаниями;

в) фактом совместного проживания детей с кормильцем;

г) не требует подтверждения.

 

:

а) 18 лет;

б) 22 лет;

в) 23 лет;

г) 25 лет.

 

пенсии по инвалидности минимально необходимым размером страхового стажа является:

;

б) 1 месяц;

.

 

, назначается:

а) женщинам в 50 лет, мужчинам в 55 лет;

б) женщинам в 55 лет, мужчинам в 60 лет;

в) женщинам и мужчинам в 60 лет;

г) женщинам в 60 лет, мужчинам в 65 лет.

 

. Для назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим необходимо иметь на день увольнения выслугу лет:

а) 10 лет и более;

б) 15 лет и более;

в) 20 лет и более.

 

. Социальные доплаты к пенсиям устанавливаются:

а) неработающим пенсионерам, размер пенсии которых ниже прожиточного минимума, установленного в РФ;

б) пенсионерам, размер пенсии которых ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ;

в) неработающим пенсионерам, размер пенсии которых ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.

 

. Валоризация – это:

а) увеличение пенсии неработающим пенсионерам;

переоценка денежной стоимости пенсионных прав, которые были приобретены гражданами до 2002 года;

в) ежегодная индексация пенсии.

 

. Гражданин РФ, выехавший на ПМЖ в другое государство:

а) утрачивает право на получение пенсии по законодательству РФ;

б) всегда сохраняет право на получение пенсии по законодательству РФ;

в) сохраняет право на получение пенсии по законодательству РФ, если иное не установлено международным договором РФ.

 

Тести №4 (вар. 16)

Тестова контрольна робота № 4

Тема: «Пожежна безпека»

 

Варіант № 16

 

1. Для гасіння пожеж у бібліотеках, навчальних закладах повинні застосовуватися такі вогнегасники:

а) порошкові;

б) хімічні пінні;

в) вуглекислотні

 

2. Термін дії вуглекислотного вогнегасника становить:

а) 25 – 40 с;

б) 60 с;

в) 30 – 60 с

 

3. Які фізичні способи гасіння пожеж використовують:

а) охолодження;

б) розрідження4

в) охолодження, розрідження, ізоляція

 

4. Ендогенні пожежі виникають з таких причин:

а) зовнішнього теплового джерела;

б) самозаймання, самозапалення;

в) блискавки

 

5. Пожежна безпека налічує таку кількість класів пожеж:

а) 2;

б) 5;

в) 4

 

6. До організаційних заходів пожежної безпеки належать:

а) пожежна сигналізація, системи автоматичного пожежогасіння;

б) вогнегасники і пожежні машини;

в) розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки

 

7. Ступенів вогнестійкості існує:

а) три;

б) чотири;

ять

 

. Дайте визначення пожежі:

а) контрольоване горіння поза спеціальним вогнищем;

б) активне окислення органічних та синтетичних сполук;

в) неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у просторі і часі.

 

9. Основними завданнями пожежної охорони є:

а) здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

б) запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

в) гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги у ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;

г) невтручання в процес горіння;

д) інформаційна робота серед населення;

 

. Пожежа вважається великою, коли збитки сягають розмірів мінімальної заробітної плати:

;

б) від 1 000 до 10 000;

;

г) від 5 000 до 25 000.

 

11. У чому полягає надання першої допомоги при важких та розповсюджених опіках:

а) постраждалого необхідно загорнути в простирадло або тканину;

б) роздягнути постраждалого;

в) не роздягаючи постраждалого, укрити тепліше;

г) дати одну-дві таблетки анальгіну або амідопірину;

д) напоїти гарячим чаєм;

є) дати випити холодної води;

ж) напоїти теплим чаєм;

з) створити спокій до прибуття лікаря;

і) при перших ознаках шоку терміново дати випити постраждалому 20 крапель настойки валеріани

 

 

 

Тест по теме мхи

 

Тест по теме «Мхи»

 

относится к …

А) Низшим растениям

Б) Высшим растениям

В) Семенным растениям

Г) Водным растениям

2. Псилофиты — это …

Моховидных

Моховидных

В) Виды мхов

Г) Растения, размножающиеся семенами

– это …

А) Однолетние растения

Б) Двулетние растения

В) Трехлетние растения

Г) Многолетние растения

4. К Моховидным относится …

А) Хлорелла

Б) Сфагнум

В) Папоротник

Г) Фукус

5. Чем мхи прикрепляются к почве?

А) Ризоидами

Б) Корнями

В) Корневищами

Г) Клубнями

6. Гаметофит – это…

А) Споровое поколение мхов

Б) Семенное поколение мхов

В) Половое поколение мхов

Г) Бесполое поколение мхов

?

А) Кукушкин лен

Б) Белый мох

В) Печеночный мох

Г) Хвощ полевой

8. Спорофит – это…

А) Споровое поколение мхов

Б) Семенное поколение мхов

В) Половое поколение мхов

Г) Бесполое поколение мхов

9. После оплодотворения на женских растениях кукушкина льна образуется — …

А) Плод

Б) Цветок

В) Коробочка

Г) Шишка

10. Зеленые мхи размножаются …

А) Только спорами

Б) Только вегетативно

В) Только семенами

Г) Спорами и вегетативно

 

Терехина Екатерина. Диагностический тест.

.

A1

2

A8

A2

3

A9

A3

2

A10

A4

1

A11

A5

3

A12

A6

2

A13

A7

1

A14

3

 

Раздел 2. Чтение.

B2

B3

621754

 

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

1

 

Раздел 3. Грамматика и лексика.

B4

WAS

B11

B5

WERESETTING

B12

B6

HAVEKNOWN

B13

B7

BUSIEST

B14

B8

HAS

B15

B9

WASDESIGNED

B16

B10

YOURSELF

 

 

 

A22

2

A26

A23

2

A27

A24

3

A28

A25

4

 

 

 

 

 

(На след. странице)

 

 

 

Раздел 4. Письмо.

1.

Perm

26/03/2017

Dear Joanna,

Thanks for your letter! I was happy to get it after such a long time.

there.

By the way, tell me more about your dog. What race is Rex? Is he small? Does he love playing with you?

Well, I need to go as I have a lot of homework to do. Write back soon!

Best wishes,

Kate

 

C2.

deep knowledge of each school subject. Some people think that it is inappropriate to make pupils learn too much information. Let us consider, should students have a right to choose subjects they need?

their skills in favorite disciplines. In this case, students devote all their time to self-development in a definite brunch of science so it will help them in their future career. Moreover, the focus specializations can help children to become professionals in their future job.

However, some people claim that students have to learn compulsory subjects. They think that these subjects develop outlook of children and help them to understand our life better. Besides, it teaches pupils to cope with difficulties easily.

knowledge instead of surface one.

Summarizing everything it will be better for students to study subjects they need. This conception of learning definitely multiplies their chances of success.

ТЕМЫ УРОКОВ 4 четв

16.03

 

17.03

6.04

.04

 

 

видообразование».

13.04

 

1. Происхождения человека

.04

 

.04

 

природы.

. раб. № 11

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека»

. № 12

«Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас»

 

 

86.

.04

идей.

.04

88.

ее значение.

.04

 

89.

3. Современное учение об эволюции.

.05

 

90.

4. Доказательства эволюции живой природы.

.05

.05

91.

 

Лабораторная работа № 6

«Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у организмов»

.05

 

93.

результаты эволюции

.05

 

94.

 

 

.05

 

человечества. (5 ч)

.05

.05

19.05

 

25.05

 

25.05

 

26.05

26.05

 

 

 

1. Значение изучения популяций и видов. Генофонд и охрана видов.

2. Проблема утраты биологического разнообразия.

по разделу

Итоговое тестирование (2ч)

10 класса.

 

Темы дипломных работ

Темы дипломных работ

заявки на бронирование с применением информационных технологий

номерного фонда в гостиницах различной категории

Пути повышения эффективности работы отдела бронирования с применением информационных технологий

Особенности организации регистрации различных категорий туристов в гостинице

Организация процесса регистрации иностранных гостей в гостинице

Совершенствование работы службы приема и размещения

приема и размещения с другими службами гостиницы

Совершенствование процесса информирования гостей о гостиничных услугах

различных видов расчетов с проживающими в гостинице

Совершенствование организации поэтажного обслуживания номерного фонда

Организация по повышению качества уборочных работ в гостинице

Правила, порядок и ответственность за предоставление гостиничных услуг в стране

-гостей

Организация и совершенствование мероприятий по предоставлению питания иностранным гостям в номерах.

разработка спортивно-оздоровительного мероприятия в гостинице.

Организация и разработка спортивно-развлекательной программы загородного отеля.

Правила и стандарты общения персонала гостиницы с гостями.

Организация внедрения дополнительной услуги (свадебного банкета) в гостинице.

Совершенствование системы дополнительных услуг в гостинице

. Совершенствование деятельности административно-хозяйственной службы гостиницы

гостиничных услуг.

Перспективы развития системы мини отелей в г. Санкт-Петербурге.

Совершенствование и позиционирование гостиничного продукта.

Современные методы продвижения услуг в гостиничной индустрии.

Совершенствование сбытовой политики гостиничного продукта

Ценообразование гостиничных услуг (программа лояльности клиентов)

Анализ конкурентоспособности гостиничного предприятия

Маркетинговая деятельность в индустрии гостеприимства.

Совершенствование фирменного стиля персонала и повышение имиджа предприятия

Увеличения объемов продаж гостиничных услуг средствами интернет-маркетинга

Совершенствование и организация рекламной политики гостиницы

Совершенствование корпоративной культуры гостиничного предприятия

33. Совершенствование организационно-управленческой структуры в гостинце в целях повышения уровня сервиса

ы администратора гостиничного предприятия (на примере конкретной гостиницы)

35. Современные метод повышения эффективности использования (загрузки) номерного фонда гостиниц в период сезонных колебаний спроса на гостиничные услуги

Тематика 2013

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 2013 р.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Державне замовлення

 

Тема

Слухач

 

Науковий керівник

Внутрішній рецензент

1.

РДА)

Наталя Борисівна

Бак Наталія Андріївна

Молочко Павло Олександрович

2.

Гендерні стереотипи в державній службі

Борисюк Мар’яна Юріївна

Лілія Василівна

Ірина Василівна

3.

Державне управління розвитку конкурентного середовища в Україні

Гончар Ірина Дмитрівна

Наталія Юріївна

Ігор Володимирович

4.

Формування та особливості реалізації євро інтеграційної політики України

Віталій Богданович

Карпо Василь Леонтійович

Молочко Павло Олександрович

5.

Удосконалення державного управління соціальною сферою в Україні на регіональному рівні

Гладка Наталія Петрівна

Романів Михайло Васильович

Микола Миколайович

6.

аспект

Віолетта

Микола Миколайович

Наталія Юріївна

7.

Державна політика у сфері державної реєстрації юридичних осіб в Україні

Гуцул Аліна Володимирівна

Людмила Владиславівна

Євгенія Петрівна

8.

РДА)

Оксана Дмитрівна

Анатолій Миколайович

Ігор Остапович

9.

Впровадження світового досвіду державного управління у сфері цивільного захисту в Україні: організаційно-правовий аспект

Олександр Йосипович

Інна Іванівна

Микола Миколайович

10

Державне управління в сфері видатків місцевих бюджетів (на прикладі Чернівецької області)

Клим Наталія Степанівна

Аркадій Павлович

Ігор Володимирович

11

Державна політика у сфері регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні

Кондратенко Інна Віталіївна

Руденко Ольга Мстиславівна

Бак Наталія Андріївна

12

Організаційно-правові засади діяльності органів державної влади у сфері контролю за дотриманням виконання місцевих бюджетів (на прикладі Чернівецької області)

Ланова Галина Стефанівна

Романів Михайло Васильович

 

Бак Наталія Андріївна

13

Вдосконалення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: нормативно-правовий аспект

Альфред Леонідович

Євгенія Петрівна

 

Людмила Владиславівна

14

(на прикладі Чернівецької області)

Інна Василівна

Лілія Василівна

Наталія Юріївна

15

Організаційно-правові аспекти діяльності органів державно влади щодо забезпечення податкових надходжень до місцевих бюджетів (на прикладі Чернівецької області)

Марку Володимир Дмитрович

Ярослав Васильович

 

Ігор Володимирович

16

районної ради)

Музика Андрій Ярославович

Алла Олексіївна

Володимир Петрович

17

Організаційно-правові засади вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні

Інна Михайлівна

Алла Олексіївна

Катеринчук Пало Миколайович

18

Державна політика у сфері планування та фінансування установ культури (на матеріалах Головного фінансового управління Чернівецької ОДА)

Аліна

Ярослав Васильович

 

Євгенія Петрівна

19

в Україні

Семенов Сергій

Іваницька Ольга Михайлівна

Боднарук Микола Іванович

20

Механізми державного управління у сфері виконання рішень про стягнення аліментів в Україні

Олександр Олександрович

Боднарук Микола Іванович

Сергій Мирославович

21

Організаційно-правові засади здійснення державного контролю у сфері земельних відносин в Україні

Василь Артимонович

Василівна

Катеринчук Павло Миколайович

22

Формування державної політики зайнятості населення в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Олександр

Володимир Петрович

 

Євгенія Петрівна

23

Інформаційні технології в організації послуг органами місцевого самоврядування в Україні

Аркадій Костянтинович

олайович

Ігор Остапович

 

1.

Удосконалення державних механізмів розвитку туризму в Україні (на прикладі Чернівецької області)

 

Волошин Р.І.

 

Наталія Василівна

 

Карпо Василь Леонтійович

2.

Вдосконалення правового забезпечення функціонування інституту державної служби в Україні

 

В.С.

Сергій Мирославович

 

Володимир Петрович

3.

ризиками розвитку інформаційного суспільства в Україні

О.В.

Ігор Остапович

Анатолій Миколайович

4.

Державна політика у сфері забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур

Лаптєв А.В.

Катеринчук Павло Миколайович

Карпо Василь Леонтійович

5.

9001 в органах державної влади України

Д.Є.

Ігор Степанович

Ігор Остапович

6.

Зарубіжний досвід впровадження етичних стандартів діяльності державних службовців

Попик Р.Ф.

Макар Віталій Юрійович

Молочко Павло Олександрович

7.

Особливості реалізації державної політики у сфері охорони національної спадщини (на прикладі Чернівецької області)

О.Д.

Іванчук Марія Георгіївна

Сергій Мирославович

Олександр Євгенович

 

 

 

 

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Державне замовлення

 

Тема

Слухач

 

Науковий керівник

Внутрішній рецензент

1.

Реформування системи соціального захисту населення в Україні у відповідності з європейськими стандартами

Будник Олена Ігорівна

Володимир Петрович

Микола Миколайович

2.

Сільські ради у системі місцевого самоврядування України

Наталя Василівна

Віра Іванівна

Молочко Павло Олександрович

.

районної у місті Чернівці ради)

Олександр Рахімзянович

Сергій Михайлович

 

Наталія Юріївна

4.

Державна політика у сфері реалізації туристично-екскурсійної та рекреаційної діяльності (на прикладі Чернівецької області)

Крупко Сергій Степанович

Карпо Василь Леонтійович

 

Макар Віталій Юрійович

5.

Конвенції у сфері охорони навколишнього природного середовища України

Ігор Михайлович

Віра Іванівна

Ігор Остапович

6.

Кадрова політика як механізм підвищення ефективності державного управління в Україні (на прикладі Чернівецької області)

Тетяна Сергіївна

Ігор Степанович

Молочко Павло Олександрович

7.

Європейський досвід розбудови системи електронного уряду (на прикладі Великобританії)

Мельничук Георгій Іванович

Наталія Юріївна

Ігор Остапович

8.

Державно-управлінські аспекти у формуванні природно-заповідного фонду (ПЗФ) Чернівецької області

Стецюк Мирослав Миколайович

Іваницька Ольга Михайлівна

Карпо Василь Леонтійович

9.

Основні способи включення громадян у процеси публічної політичної діяльності

Старик Надія Володимирівна

Євгенія Петрівна

Сергій Мирославович

10

Етичні виміри діяльності державних службовців в Україні

Наталя Петрівна

Ірина Василівна

Наталія Юріївна

11

Використання принципів та технологій ділового менеджменту у практиці державного управління

Діана Василівна

.

Молочко Павло Олександрович

1.

Державне управління у сфері адаптації вищої освіти України до Болонських стандартів

Лілія

Молочко Павло Олександрович

Наталія Юріївна

2.

Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку регіонів України

Михайло

Наталія Василівна

Молочко Павло Олександрович

3.

Взаємодія місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Україні

Маковей Дмитро

Руденко Ольга Мстиславівна

Віра Іванівна

4.

Соціально-психологічні особливості управлінської діяльності та їх вплив на ефективність управління

Маковей Іван

Наталія Василівна

Віра Іванівна

5.

Підвищення ефективності підготовки державних службовців у сфері європейської інтеграції

Інна

Наталія Юріївна

Анатолій Миколайович

6.

Управління конфліктами у сфері державного управління: теорія і практика

Іван

Ігор Степанович

Наталія Василівна

7.

Зарубіжний досвід залучення неурядових дослідних організацій до вироблення державної політики: використання в Україні

Міський Вадим

Ігор Остапович

Наталія Юріївна

8.

Державна політика України в сфері охорони праці

Нікітін Олексій

Боднарук Микола Іванович

Карпо Василь Леонтійович

9.

Реформування системи професійної освіти державних службовців в країнах пострадянського простору

Семенович Ілля

Сергій Михайлович

Наталія Василівна

Михайло Іванович

 

Плавление и кристаллизация тел

Тема: «Плавление и отвердевание кристаллических веществ»

урок изучения нового материала.

ознакомить с агрегатными состояниями вещества, с процессами плавления и отвердевания тел, а также с графиками плавления и отвердевания тел

раскрыть понятия плавления и отвердевания; экспериментально подтвердить полученные теоретические знания.

создать условия для развития исследовательских и творческих навыков; навыков общения и совместной деятельности.

способствовать привитию культуры поведения, создать условия для повышения интереса к изучаемому материалу.

Демонстрации:

1. Модели кристаллических решеток;

2. Наблюдение за процессами испарения, плавления и кристаллизации;

3. Набор кристаллических и аморфных тел.

Использование диска наглядная физика 8.

Ход урока:

I. Орг. момент урока.

Учитель:

— Здравствуйте ребята!

Отличного настроения Вам. Пусть этот урок принесет Вам радость от общения со мной, от общения друг с другом.

II. Актуализация опорных знаний.

Выяснить опорные знания учащихся для изучения новой темы.

Учитель:

Проверим, как вы справились с домашним заданием.

способы ее изменения вы знаете?

Демонстрация моделей кристаллических тел, стакана с водой и со льдом

1.В каких агрегатных состояниях может находиться одно и то вещество?

2. Каковы особенности молекулярного строения газов, жидкостей и твердых тел?

3. Чем определяется то или иное агрегатное состояние вещества?

4. Какое практическое значение имеют явления перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое?

III. Мотивационный этап.

Показать значимость изучаемой темы.

Учитель: Сможете ли вы привести примеры практического использования перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое? (Ученики должны привести такие примеры — металлургия, холодильники…)

Демонстрация плавления льда с помощью спиртовки.

Что надо сделать, чтобы кристаллическое тело начало плавиться, а тело в жидком состоянии затвердело?

IV. Объяснение нового материала.

 

 

ли расплавить вольфрам в стальной ложке?

Задание 34.2, ответы на вопросы в конце параграфа

Пищевые добавки в нашей жизни

15

 

Районная межшкольная конференция

Первые шаги в науку

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Научно – исследовательская работа

«Пищевые добавки в нашей жизни»

 

 

 

 

 

 

Выполнил:

Волчков Валерий,

класса

МОУ школы № 95

научный руководитель

Татьяна Викторовна

 

 

 

 

 

 

 

 

г.

 

 

Содержание

 

3

…………………………………………………………….4

0

Экспериментальные исследования содержания вредных пищевых добавок

12

6

7

19

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Человек – существо странное.

Сначала он, вопреки здравому смыслу,

разрушает собственное здоровье,

а затем, прилагая неимоверные усилия,

стремится его поправить

 

проблемой пищевых добавок, когда случайно прочитал в одной из статей выдержку из книги Академии здоровья о советах по применению Кока-колы:

«Во многих штатах США дорожная полиция всегда имеет в патрульной машине 2 бутылки Колы, чтобы смывать кровь с шоссе после аварии;

Чтобы почистить раковину. Вылейте в нее банку Колы и не смывайте в течение часа. Лимонная кислота удалит пятна с фаянса.

Активный ингредиент Колы – фосфорная кислота. За 4 дня она может растворить ваши ногти.

материалов»

Далее в статье шли советы по применению Колы для удаления ржавчины, стирки грязной одежды, очистки стекол в машине и моторов грузовиков.

мы едим и насколько вредно это для здоровья?

аппетитные рисунки на коробках и банках, в глаза бьющая телевизионная реклама, где часто выступают дети – ну как тут не удержаться! Пока внимательно не присмотришься, ни за что не поймешь, где добротный натуральный продукт, а где подозрительный и возможно опасный для здоровья.

Гейне: «Человек есть то, что он ест», тем самым, подчеркивая исключительную роль питания в формировании и тела, и поведения человека. Характер питания влияет на рост, физическое и нервно-психическое развитие человека, особенно в детском и подростковом возрасте. На сегодняшний день все фабричные продукты питания содержат пищевые добавки.

Так что же такое пищевые добавки? Какие из них считаются опасными?

ответить в своей работе.

 

Пищевые добавки

 

это химические вещества, добавляемые к пищевым продуктам с целью улучшения вкуса, повышения питательной ценности или предотвращения порчи продукта.

Между тем пищевые добавки вовсе не новое изобретение. Еще в далекой древности человек использовал такие пищевые добавки как соль, сахар, в качестве пряностей: семена горчицы, мускатного ореха, плоды перца, тмина, лавровый лист, корицу, хрен, петрушку — все они повышают сохранность пищи и стимулируют пищеварение.

совершенствованием технологии производства продуктов питания росло и использование пищевых добавок, с индексом Е.

это сокращение от слова «Европа», означает систему кодировки, которая была разработана в европейских странах. Теперь у каждой пищевой добавки есть индекс «Е» и порядковый номер.

Многие люди считают, что буквально все пищевые добавки — это «химия», а потому они, безусловно, вредны, однако на самом деле пищевые добавки используются с целью соответствия определённым санитарно-гигиеническим нормативам в пищевой промышленности, утверждаемым регулирующими органами.

домашней колбасы). Для копчёных колбас высоких сортов норма содержания нитрита установлена выше — считается, что их едят меньше.

целях многие производители не указывают ингредиенты с буквенным кодом E.

», что вводит в заблуждение несведущего покупателя.

:

-консерванты и антиоксиданты: увеличивают срок годности продуктов;

-красители: придают продуктам привлекательный цвет;

-стабилизаторы: сохраняют заданную консистенцию продукта;

-эмульгаторы: поддерживают структуру продуктов;

-усилители вкуса и аромата: придают вкус и запах.

 

Пищевые красители

розовой до интенсивной фиолетовой.

представляющий собой натуральный экстракт свекловицы (можно обнаружить во многих продуктах, он, например, может использоваться для окрашивания клубничного мороженного).

происхождения. Это выгодно, так как требуется меньше материальных затрат, и нет необходимости расширять сельскохозяйственное производство.

Нередко для окрашивания пищевых продуктов используют синтетические красители.

из употребления во всем мире: у него обнаружилась мутагенная активность.

, медная соль хлорофилла, запрещен для использования в детских продуктах).

 

 

Консерванты

 

натрия.

употреблять астматикам и людям, чувствительным к аспирину.

 

Антиоксиданты

 

.

Механизм действия антиоксидантов предельно прост. Это вещества, которые сами легко окисляются, превращаясь при этом в безвредные для организма продукты.

 

Подсластители

 

для питания диабетиков.

Ксилит и сорбит широко используются в современных жевательных резинках ведущих производителей.

Ксилит содержится в березовом соке, малине, клубнике, других ягодах и фруктах и даже в кукурузных кочерыжках, из которых его можно получать на действующих сахарных заводах. Ксилит в два раза слаще сахарозы, не токсичен, не оказывает отрицательного действия на обменные процессы, он даже полезен: его потребление заметно снижает поражение зубов кариесом. Однако ксилит примерно в 10 раз дороже обыкновенного сахара.

Он был впервые синтезирован в 1879 году. Сахарин в 400-500 раз слаще сахара. Продукты, содержащие сахарин, необходимо использовать осторожно в умеренных количествах, т.к. было установлено, что он обладает слабым канцерогенным действием, увеличивая вероятность заболевания раком мочевого пузыря. Потребление больших количеств сахарина может привести к желудочно-кишечным расстройствам. К недостаткам сахарина можно отнести также наличие незначительного горьковатого привкуса, к тому же после его употребления во рту остается неприятный металлический привкус. Сахарин лишен калорийности и выводится организмом в неизменённом виде.

 

 

 

Усилители вкуса

 

.

, а в промышленных условиях его получают из свекловичной массы и пшеничной клейковины.

играет роль щелочи для снижения кислотности пищевых продуктов и, кроме того, предотвращает их слеживание. Известно также использование магнезии в медицинских целях для снижения кислотности желудка.

нейтральной реакцию среды и не способны нейтрализовать кислоту.

 

Ароматизаторы

используются во многих, производимых в настоящее время продуктах.

ментол. Он и составляет 80% эфирного масла перечной мяты. Разработаны методы синтетического получения ментола, и некоторые из них применяются в промышленности. Но большую часть ментола получают, по-видимому, все-таки из эфирного масла перечной мяты.

еством, а целым их комплексом.

.

 

Влияние пищевых добавок на организм человека

 

различных пищевых добавок. Для большинства людей они безвредны, но у некоторых могут вызвать: аллергию, расстройство желудка, ЖКТ, ожирение, депрессию, астму.

. Аспартам используется в производстве жевательной резинки и газированных напитков.

Доказано, что это вещество может изменять порог чувствительности, истощать запасы серотонина, способствовать развитию у детей припадков паники, депрессии, злости и насилия.

он разлагается до метанола – вещества крайне ядовитого.

Напитки с аспартамом не утоляют жажду, а скорее возбуждают её.

» и другие.

 

натрия людям, страдающим астмой и аллергическими реакциями на аспирин.

кислота (Е 200) и антисептик уротропин (Е 239) традиционно используются при консервировании рыбных продуктов, хотя в Канаде, США и некоторых других странах вещество Е 239 запрещено как токсичное вещество.

этих добавок. Кто из нас действительно знает, как эти химикаты влияют на наш организм?

 

Известно, что, по крайней мере, 60 добавок усугубляют состояние астматиков и не рекомендуются для употребления детям, из-за их не проверенных последствий на поведение и развитие.

без каких либо добавок, но, если вы сможете предотвратить использование самых вредных из них, это будет способствовать улучшению вашего здоровья.

 

Экспериментальные исследования содержания вредных пищевых добавок в продуктах питания

Проблема загрязнения продуктов питания является одной из самых главных проблем в настоящее время.

Причина появления некачественных продуктов питания на рынке заключается в том, что пока ещё низкий уровень контроля продукции. Также в страну постоянно попадает большое количество низкокачественных продуктов из-за рубежа.

222, 321, которые вызывают заболевания почек и печени. Возникает вопрос «Стоит ли вообще это употреблять?»

951, который вызывает депрессию, истощение запасов серотонина в коре головного мозга.

Активный ингредиент колы — фосфорная кислота за 4 часа может растворить ваши ногти.

 

В рамках выбранного проекта мной был проведен опрос учеников младших классов и их родителей.

Им были заданы следующие вопросы:

«Употребляете ли вы газированные напитки?»;

«Почему вы употребляете газированные напитки?».

Вот какие ответы я получил:

 

на то, что написано на этикетках.

Но потребитель сам может распознать какое качество продукта и есть ли в этом продукте пищевые добавки. Поможет в этом этикетка.

самому и научить одноклассников использовать информацию на упаковках (этикетках) продуктов питания на наличие пищевых добавок.

Для этого я попросил друзей принести упаковки (этикетки) от тех продуктов, которые они любят больше всего.

Полученные результаты я поместил в таблицу:

 

Наименование продуктов

Пищевые добавки

 

Ржаные сухарики

«три корочки»

Красители: Е160с, Е110, Е153.

Антиоксиданты: Е341.

: Е500, Е503.

Усилители вкуса: Е621

» сыр

Эмульгаторы: Е551.

: Е627, Е631

 

 

 

 

PEPSI MAX

Е951.

натрия

натрия – это вещество является канцерогенным, вызывает рак.

Является сильным аллергеном.

 

 

 

 

Жевательная резинка

»

Красители: Е129.

Антиоксиданты: Е320.

Е951

Содержит опасный антиоксидант, вреден для кожи, провоцирует аллергические реакции, воспаление кожи, раздражает слизистую оболочку ЖКТ у детей.

– вещество крайне ядовитое.

 

 

 

Кроме того, мною было проведено тестирование напитков на наличие синтетических красителей.

ой цвет в ответ на изменение рН среды. При добавлении к образцу напитка соды в растворе создается щелочная среда, и натуральный краситель меняет свой цвет. Соответственно, синтетический краситель, имеющий принципиально другую химическую природу, цвета не меняет.

 

Результаты исследования

Название напитка

Исходный цвет

Смородиновый компот (контроль)

Вишнево-малиновый

«ЛЕДА аромат тархуна»

 

Зеленый

Сок

 

Красный

Сок

 

Желтый

Желтый

 

 

В помощь ребятам и их родителям мною были изготовлены

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лючение

Лукреций

Врачи все чаще говорят об эпидемии аллергических заболеваний.  По их прогнозам, к 2015 году аллергией будет страдать половина жителей Европы.  Чем объяснить стремительный рост аллергических реакций на продукты питания и есть ли способ его обуздать?

.

.

.

Представленный материал помогает составить краткое представление о целях и спектре веществ, добавляемых в пищевые продукты.

Все вновь вводимые пищевые добавки обычно испытывают в больших дозах на животных, например, крысах и мышах.

При учете отсутствия негативных последствий и влияний на организм добавки включают в список разрешенных. Таким образом, пищевые добавки это то, на чем держится наша мировая пищевая промышленность, именно при помощи добавок продукт, даже низкого качества, получает более приятный вкус, красивый цвет, запах и консистенцию.

подобных испытаний состоит в том, что жизнь подопытных животных существенно короче человеческой, и на их опыте не удается в полной мере оценить риск аккумуляции употребляемого вещества.

калия).

 

 

Выводы

 

Короче говоря, создавать новые, по сути, продукты, которых доселе не было в природе.

Люди, пытаясь заработать как можно больше денег, создают совершенно несъедобные продукты. Взамен мы получаем болезни.

Как же обезопасить себя?

Во-первых, говорят: предупрежден – значит вооружен. Нужно очень внимательно читать этикетки в магазине.

Е.

В-третьих, чтобы понимать «тайнопись» на этикетках, необходимо знание химических и физиологических свойств хотя бы основных соединений, которые могут быть использованы в качестве пищевых добавок. А значит надо читать серьезную литературу, интересоваться современными исследованиями на данную тему. Поверьте, здоровье того стоит!

:

Красители: 102, 104, 107, 110, 122-124, 127-129, 132, 133, 142, 151, 155, 160b;

Консерванты: 200–203, 210–213, 220–225, 228, 249–252, 280–283, 310-312, 319–321;

Загустители: 407;

Усилители аромата: 620–625, 627, 631, 635;

Искусственные заменители сахара: 950–952,954–957.

 

• Е240(формальдегид)

 

 

 

Приложения

 

Функциональные классы и дефиниции пищевых добавок

 

Функциональные классы

1

Красители и вещества, способствующие сохранению окраски

2

Консерванты

3

Антиоксиданты (антиокислитель) и синергисты антиоксидантов

4

Кислоты, регуляторы кислотности

5

Вещества для глазирования, покрытия продукта

6

Загустители

7

Вещества для обработки муки

8

Наполнители

9

Регуляторы пены

10

и газы для упаковки продукта

11

Разрыхлители

12

Разделители (вещества препятствующие слеживанию)

13

Подсластители

14

Усилители вкуса

15

Эмульгаторы и стабилизаторы

16

Уплотнители

17

Ароматизаторы

18

Регуляторы влажности

Предохраняют пищу от высыхания нейтрализацией влияния атмосферного воздуха с низкой влажностью, добавки удерживающие влагу, смачивающие добавки

 

 

 

Очень опасные пищевые добавки

 

Условные обозначения вредных воздействий добавок:

                   ВК     —   вреден для кожи

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

html

 

Что нужно знать о продуктах, которые мы употребляем в пищу – «Химия в школе» №5.

 

html

 

.

/55/

/55/

 

 

 

 

 

 

 

Питьевая вода

ООШ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

 

 

 

 

Сергей,

9 класс

Юлия Олеговна,

учитель географии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Содержание.

 

 

 

……………………………………………………………….3

ность………………………………………………………………..3

исследования……………………………………………5

ль………………………………………………………………………….5

чи……………………………………………………………………..…5

дования……………………………………………………… 7

ования…………………………………………………. ….. 7

……………………………………………………………8

 Питьевая вода: источники, физико-химическая характеристика

евой воды……………………………………………………….8

ые с питьевой водой………………………….14

питьевой воды……………………………………19

………………………………………………………………22

…………………………………………………………..22

исследований………………………………………………22

Рекомендации по сбережению воды……………………………………..23

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Введение

 

характеристики).

 

Актуальность.

чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен употреблять только чистую качественную питьевую воду. Ещё в глубокой древности люди умели различать «живую» воду – пригодную для питья и «мёртвую» — непригодную для употребления. Учёными давно установлена прямая связь между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни. Это неудивительно, учитывая, что по данным Всемирной организации здравоохранения около 90% болезней человека вызывается употреблением для питьевых нужд некачественной воды, а также использование неподготовленной воды в бытовых целях (душ, ванна, бассейн, мытье посуды, стирка белья и т.д.). В настоящее время вопросы качества питьевой воды не утратили своей актуальности.

не содержащая примесей, вредных для здоровья человека. Она должна быть без запаха и цвета и безопасна при длительном ее употреблении.

Быстрый рост населения планеты в сочетании с возрастающими объёмами водопотребления для бытовых и промышленных нужд и интенсивным сельским хозяйством приводит к глобальному водному кризису, который проявляется в нехватке пресной воды и в её усиливающемся загрязнении.

пресной воды, чем Земля может дать. Темпы роста потребление пресной воды более чем в 2 раза превышает прирост населения планеты.

по меньшей мере 3,5 миллиарда человек – примерно половина населения земного шара – будут испытывать недостаток питьевой воды. Сейчас люди используют 54% доступной пресной воды, причем две трети уходит на нужды сельского хозяйства. По прогнозам специалистов, к 2025 году потребление воды возрастёт до 75% от нынешнего уровня только за счёт увеличения населения. Уже сейчас более миллиарда землян не имеют доступа к чистой воде. Проблема ещё и в том, что в развивающихся странах 95% канализационных стоков и 70% промышленных отходов сбрасываются в водоёмы без очистки.

Во многих странах очень остро стоит вопрос с обеспечением населения питьевой водой хорошего качества, она уже давно служит предметом торговли.

В Европе такие развитые страны, как Германия, Нидерланды, Дания, договариваются о поставках чистой питьевой воды из Швеции, а Гонконг, например, получает воду по трубопроводу из Китая.

, или из многочисленных родников, расположенных на территории области.

Несмотря на то, что водопроводная вода соответствует принятым санитарным нормам, она остаётся далеко не чистой. Не каждый, согласитесь, добровольно рискнет глотнуть прямо из-под крана даже холодной воды. В окружающих города водоёмах, откуда идет водоснабжение, в среднем обнаруживают 2000 патогенных веществ и микроорганизмов. Часть из них (крайне малая) обеззараживается на очистных станциях, путем хлорирования. Хлор же сам по себе является крайне опасным и ядовитым элементом!

и костной систем, станет причиной преждевременного старения организма.

Использование родниковой воды – тоже не панацея. Качество её практически не подлежит контролю и особенно ухудшается в весенний период таяния снегов. В такой воде при лабораторном анализе обнаруживаются пестициды, фосфаты, тяжёлые металлы. Очень высока загрязненность нитратами, их концентрация в среднем в 2-10 раз превышает допустимое для питьевых вод количество.

По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения частота заболеваний, переносимых водой является самой высокой. Воздействие водного фактора на здоровье населения постоянно подтверждается более чем столетней практикой водоснабжения.

вода, которая не подвергается обработкам и очистке, сохраняя свои натуральные природные свойства. Наиболее полезна для организма натуральная подземная вода, которая добывается из источника и разливается непосредственно в месте добычи с применением современных технологий, исключающих влияние наружной среды и контакт с человеком. Расположенные глубоко в земле такие источники имеют естественную природную защиту в виде пластов глины и кварцевого песка, что исключает попадание в воду загрязнений из внешней среды. Эта вода не только утоляет жажду, но и способствует оздоровлению организма.

Предмет и объект исследования.

Объект исследования: состав, свойства и методы очистки воды.

Предмет исследования: питьевая вода.

 

районе. Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

 

Задачи:

1. Провести анализ состава и свойств воды.

2. Изучить методы очистки воды в домашних условиях.

3. Провести анализ протоколов испытаний образцов воды.

 

 

 

Гипотеза.

районе не соответствует гигиеническим требованиям качества централизованных систем водоснабжения.

Если изучить состав, свойства и качество питьевой воды, то можно установить факторы, влияющие на превышение показателей гигиенических требований к охране поверхностных вод.

Новизна исследования.

в природной воде на качество питьевой воды в зависимости от применяемого метода водоподготовки. Показано, что основной вклад в появление (хлорметанов) в питьевой воде дают растворенные в воде химические вещества. Выявлено, что после хлорирования содержание хлорорганических соединений в питьевой воде увеличивается в 1.2-24 раза, что отрицательно влияет потребителей воды.

Методы исследования:

Изучение результатов проб речной и водопроводной воды.

Лабораторные исследования в домашних условиях.

Изучение теоретического материала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Основная часть.

II1. Питьевая вода: источники, физико-химическая характеристика питьевой воды.

и др.; остальное испаряется на суше, причем половина благодаря транспирации влаги растениями. Каждый год испаряется слой воды толщиной примерно 1250 мм.

Часть ее вновь выпадает с осадками в океан, а часть переносится ветрами на сушу и здесь питает реки и озера, ледники и подземные воды. Природный дистиллятор питается энергией Солнца и отбирает примерно 20% этой энергии. Всего 2% гидросферы приходится на пресные воды, но они постоянно возобновляются. Скорость возобновления и определяет доступные человечеству ресурсы.

здесь меньше, чем в океане, и составляет 8000 лет. Поверхностные воды суши обновляются примерно в 500 раз быстрее, чем в океане. Еще быстрее, примерно за 10 – 12 суток, обновляются воды рек. Наибольшее практическое значение для человечества имеют пресные воды рек. Реки всегда были источником пресной воды. Но в современную эпоху они стали транспортировать отходы. Отходы на водосборной территории по руслам рек стекают в моря и океаны. Большая часть использованной речной воды возвращается в реки и водоемы в виде сточных вод. До сих пор рост очистных сооружений отставал от роста потребления воды.

 пресной воды на разбавление сточных вод.

. Практически это означает переход на замкнутое водоснабжение, на маловодную или малоотходную, а затем на «сухую» или безотходную технологию, сопровождающуюся резким уменьшением объемов потребления воды и очищенных сточных вод

– гигиенических характеристик пресной воды использовались органолептические показатели, которые были основаны на интенсивности восприятия органами чувств физических свойств воды. В настоящее время в эту группу в качестве нормативных характеристик входят:

С,

     ·    балл Цветность по шкале, градус

     ·    Прозрачность по шкале,

3

     ·    Окраска окрашенного столбца (отсутствие водных организмов и пленки)

на организм.

При проведении систематических биогеохимических исследований было установлено наличие трех областей на кривой функциональной зависимости между дозой (концентрацией токсического вещества) и эффектом (негативными последствиями на организм):

либо безвредно для организма, либо стимулирует его жизнедеятельность

     ·    В области средних концентраций существует оптимальный диапазон, в котором организм способен регулировать взаимодействие с окружающей средой

     ·    Дальнейший рост концентрации вещества в воде может стать причиной подавления жизнедеятельности организма.

и системах водопотребления используется ряд нормативных документов, основанных на значениях ПДК, из которых главными являются следующие:

качеством».

ГОСТ 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

«Санитарные нормы предельно-допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования» СанПиН 42–121–4130–88.

«Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения». СанПиН 4630–88

«Водный кодекс РФ», 1997 год

Допустимое содержание в питьевой воде некоторых химических веществ

0,7 (IV климатическая зона)

Однако кишечная палочка не всегда может служить санитарным показателем при контроле эффективности очистки воды, в частности от вирусных загрязнений, поэтому в зависимости от санитарно-эпидемической обстановки может проводиться прямое определение вирусной микрофлоры.

 

Среди основных показателей качества питьевой воды выделяются:

• органолептические;

• химические;

• бактериологические;

• радиологические;

 

Органолептические показатели воды

Показатели, обеспечивающие благоприятные органолептические свойства воды, включают нормативы для веществ: встречающихся в природных водах; добавляемых к воде в процессе обработки в виде реагентов; появляющихся в результате промышленного, сельскохозяйственного и бытового загрязнений источников водоснабжения.

Концентрации химических веществ, влияющих на органолептические свойства воды, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки, не должны превышать нормативов:

о ГОСТ 4011-72

о ГОСТ 4151-72

о ГОСТ 4974-72

о ГОСТ 4388-72

о ГОСТ 18309-72

о ГОСТ 4389-72

о ГОСТ 18164-72

о ГОСТ 4245-72

о ГОСТ 18293-72

Органолептические свойства воды должны соответствовать требованиям:

и при нагревании до 60°, баллы, не более 2 По ГОСТ 3351-74

, баллы, не более 2 По ГОСТ 3351-74

о ГОСТ 3351-74

о ГОСТ 3351-74

Вода не должна содержать различимые невооруженным глазом водные организмы и не должна иметь на поверхности пленку.

на организм. При проведении систематических биогеохимических исследований было установлено наличие трех областей на кривой функциональной зависимости между дозой (концентрацией токсического вещества) и эффектом (негативными последствиями на организм):

либо безвредно для организма, либо стимулирует его жизнедеятельность

В области средних концентраций существует оптимальный диапазон, в котором организм способен регулировать взаимодействие с окружающей средой

Дальнейший рост концентрации вещества в воде может стать причиной подавления жизнедеятельности организма.

и системах водопотребления используется ряд нормативных документов, основанных на значениях ПДК, из которых главными являются следующие:

качеством».

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

«Санитарные нормы предельно-допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования» СанПиН 42-121-4130-88.

«Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения». СанПиН 4630-88

«Водный кодекс РФ», 1997 год

Допустимое содержание в питьевой воде некоторых химических веществ.

Токсикологические показатели воды

 

Токсикологические показатели качества воды характеризуют безвредность ее химического состава и включают нормативы для веществ: встречающихся в природных водах; добавляемых к воде в процессе обработки в виде реагентов; появляющихся в результате промышленного, сельскохозяйственного, бытового и иного загрязнения источников водоснабжения.

Концентрация химических веществ, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки, не должны превышать нормативов:

о ГОСТ 18165-89

о ГОСТ 18294-89

о ГОСТ 18308-72

о ГОСТ 4152-89

о ГОСТ 18826-73

о ГОСТ 19355-85

о ГОСТ 18293-72

о ГОСТ 19413-89

о ГОСТ 23950-88

Фтор (F), мг/дм3, не более для климатических районов:

По ГОСТ 4386-88

I и II 1,5 III 1,2 IV 0,7.

Учреждения и организации, в ведении которых находятся централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводы, используемые одновременно для хозяйственно-питьевых и технических целей, постоянно контролируют качество воды на водопроводе в местах водозабора, перед поступлением в сеть, а также в распределительной сети в соответствии с требованиями настоящего раздела.

На водопроводах с подземным источником водоснабжения анализ воды в течение первого года эксплуатации проводят не реже четырех раз (по сезонам года), в дальнейшем — не реже одного раза в год в наиболее неблагоприятный период по результатам наблюдений первого года.

На водопроводах с поверхностным источником водоснабжения анализ воды проводят не реже одного раза в месяц.

Лабораторно-производственный контроль качества воды перед поступлением в сеть проводят по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

Микробиологический анализ проводят по показателям:

На водопроводах с подземным источником водоснабжения должен проводиться анализ при отсутствии обеззараживания: не менее одною раза в месяц — при численности населения до 20000 чел.; не менее двух раз в месяц — » » » до 50 000 чел; не менее одного раза в неделю — » » » более 50000 чел;

При обеззараживании: один раз в неделю — при численности населения до 20000 чел.;

три раза в неделю — » » » до 50000 чел.; ежедневно — » » » более 50000 чел.

На водопроводах с поверхностным источником водоснабжения должен проводиться анализ: не реже одною раза в неделю и ежедневно в весенне-осенний периоды — при численности населения до 10000 чел.; не реже одного раза в сутки — более 10000 чел.

Прямым критерием безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении является отсутствие в ней патогенных микроорганизмов Буквально любая из поверхностных и артезианских вод является прекрасной средой обитания микроорганизмов, к которым относят бактерии, вирусы, простейшие, грибки и микроскопические водоросли.

патогенные (или болезнетворные) и непатогенные. Кроме того, под влиянием различных факторов внешней среды и процессов, происходящих в организме человека (например, неправильное лечение, снижение иммунитета) некоторые из непатогенных микроорганизмов приобретают свойство вызывать инфекционные заболевания (так называемые “условно-патогенные микроорганизмы”).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в “Руководстве по контролю качества питьевой воды” так характеризует эту проблему: “Инфекционные болезни, вызываемые патогенными бактериями, вирусами и простейшими или паразитарными агентами, представляют собой наиболее типичный и широко распространенный фактор риска для здоровья, связанный с водой”.

палочка не всегда может служить санитарным показателем при контроле эффективности очистки воды, в частности от вирусных загрязнений, поэтому в зависимости от санитарно-эпидемической обстановки может проводиться прямое определение вирусной микрофлоры.

Сегодня существует множество методов обработки воды, но, к сожалению, ни один из них не гарантирует полное освобождение воды от микроорганизмов. Наиболее эффективные методы очистки воды от микроорганизмов — это дистилляция и обратный осмос.

ли и нужно ли стерилизовать воду, употребляемую для питья, т.е. полностью освобождать ее от микроорганизмов? Ведь невозможно при пользовании водой постоянно соблюдать условия стерильности: обеззараженная вода при прохождении по трубам водораспределительной сети, при хранении в емкости и т.д. непременно будет повторно загрязняться микроорганизмами.

Поэтому, исходя из невозможности постоянной стерилизации больших объемов воды для питьевых целей, ВОЗ в своих рекомендациях определяет свою задачу как определение наиболее опасных для здоровья человека микроорганизмов, присутствие которых в питьевой воде должно быть исключено, а также разработку нормативов безопасности воды в микробиологическом отношении.

Приводим перечень патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, составленный на основе списка ВОЗ, присутствие которых в воде делает ее потенциально заразной как при питье, так и использовании для мытья, купания и использования в хозяйственных целях.

БАКТЕРИИ:

• холерный вибрион;

• сальмонеллы;

(возбудители дизентерии);

;

гноя;

кишечные палочки;

.;

и коли.

 

ВИРУСЫ:

• аденовирусы;

;

;

, ни В, гепатита Е;

вирус;

;

• мелкие круглые вирусы.

 

ПРОСТЕЙШИЕ:

;

;

;

..

, способы обеззараживания питьевой воды. К химическим способам обеззараживания питьевой воды относят хлорирование воды, озонирование, обеззараживание ионами тяжёлых металлов и др., к физическим — обеззараживание ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком и т.д. Перед обеззараживанием вода обычно подвергается водоочистке, при которой удаляются яйца гельминтов и значительная часть микроорганизмов.

При химических способах обеззараживания питьевой воды для достижения стойкого обеззараживающего эффекта необходимо правильно определить дозу вводимого реагента и обеспечить достаточную длительность контакта его с водой. Доза реагента определяется пробным обеззараживанием или расчётными методами. Для поддержания необходимого эффекта при химических способах обеззараживания питьевой воды доза реагента рассчитывается с избытком (остаточный хлор, остаточный озон), гарантирующим уничтожение микроорганизмов, попадающих в воду некоторое время после обеззараживания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы, связанные с питьевой водой

На планете Земля воды много, но только очень небольшая ее часть пригодна для питья. Доброкачественная питьевая вода – это важнейший природный ресурс, дефицит которого часто был источником международных конфликтом и войн! Футурологи прогнозируют, что дефицит питьевой воды в мире будет возрастать.

Питьевая вода – это такая вода, которая при постоянном ее употреблении в течение всей жизни человека обеспечивает стабильную работу всех систем организма.

Некачественная питьевая вода – это проблема для всего мира. По данным Организации объединенных наций, до 80% всех болезней в той или иной степени связаны с употреблением некачественной питьевой воды.

В России и в Уральском регионе нет дефицита питьевой воды по количеству: в каждой городской квартире есть водопровод. Но есть очень актуальная проблема дефицита воды по качеству.

В полной мере эту проблему решает только бутилированная вода, которую добывают из чистых подземных источников и разливают с учетом нормативных требований к качеству и безопасности.  

большинстве случаев неэффективны. Что приводит, как правило, к потреблению населением воды не питьевого качества. Получение и подача населению кондиционной питьевой воды зависит от ряда факторов:

состояния источников водоснабжения,

санитарных зон,

соответствия технологии водоподготовки качеству исходной воды,

является сброс недостаточно очищенных или просто неочищенных сточных вод от жилищно-коммунального комплекса. В дополнение к техногенным нагрузкам на поверхностные источники питьевого водоснабжения появляются антропогенные загрязнения от коммунальных служб.

в южных районах Омской области также обусловлена качеством питьевой воды: в 1998 г. в области зарегистрировано 9 вспышек с числом заболевших 83 человека, в том числе 75 детей. При федеральном уровне заболеваемости 33,8, в Омской области этот показатель составляет 50 (а в южных районах — от 126 до 294).

Во многих местах актуальна проблема фтора. Как известно, его биологическая роль различна в зависимости от концентрации в воде. Повышенное содержание фтора оказывает неблагоприятное влияние на костную, нервную и ферментативную системы организма, обусловливает поражение зубов (флюороз), а недостаток (менее 0,5 мг/л) влечет за собой кариес.

. Для улучшения качества воды требуется отказ от ее предварительного хлорирования. Как доказано современной наукой, хлор является опасным для здоровья человека, он образует в воде так называемые хлорорганические соединения, которые являются канцерогенами. Употребление хлорированной питьевой воды вдвое повышает риск заболевания раком желчного пузыря. С одной стороны, хлорирование воды избавило человечество от риска инфекционных заболеваний и эпидемий. С другой стороны, учеными в 70-80 годы было обнаружено, что хлорированная вода способствует накапливанию в воде канцерогенных веществ.

Среди населения, потребляющего хлорированную питьевую воду, (особенно с поверхностных источников), были выявлены случаи рака пищевода, прямой кишки, молочной железы, гортани, заболевания печени.

, новых фильтрующих материалов.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) вода содержит 13 тысяч потенциально токсичных элементов; 80% заболеваний передаётся водой; 25 млн. человек ежегодно умирают от них.

 

 

Письмо. Сочинение эпистолярного жанра.

Здравствуй, неизвестный, но уважаемый солдат!!!

классе.

Другая жизнь, другие люди, другие взаимоотношения. Надеюсь, что там, где ты служишь, умеют ценить дружбу и взаимопомощь, уважают в человеке человека.

Извини, если я увлеклась рассуждениями о жизни. Просто хотелось, чтобы ты понял, что мне не нравятся те ребята, которые отсиживаются за мамиными и папиными спинами, считая себя «умнее» всех.

, — я знаю: эту жизнь охраняешь ты, солдат! И поэтому я спокойно иду в школу, учусь и живу.

Служба твоя, солдат, нелегка, но очень важна для всей страны. Ведь от того, как проходят твои военные будни, зависят спокойствие и мир над головами всех граждан Российской Федерации. Я знаю, что тебе тяжело, ты рискуешь своей жизнью, но помни: риск – благородное дело, значит ты, солдат, — благородный человек, чем можешь гордиться сам, и могут гордиться твои родные. Но ты не должен забывать: за тобой, сильным защитником, тысячи человеческих жизней…

Скоро твой праздник, мужественных и сильных людей!! И хочется пожелать добра тебе и твоим друзьям, здоровья и, конечно, огромной, безграничной любви, не подвластной ни времени, ни возрасту, ни расчёту.

Знай, что на карте нашей страны есть города и сёла, в которых живут девчонки, искренне уважающие Вас, солдаты Российской Армии!!!

До свидания. Всего Вам хорошего.

 

 

Здравствуй, незнакомый солдат!

и в армии и защищали страну от фашистов.

Тебе тяжело вдали от дома, родных, близких, друзей и прежней жизни. Но нужно пройти это испытание и проверить себя на прочность. Я горжусь тобой, солдат!!! Родина доверила тебе такое ответственное дело – защищать жизни других, и ты должен оправдать это доверие.

ов в дальнейшей службе, а самое главное – живым и здоровым вернуться домой.

нетерпением жду ответа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, дорогой защитник Родины!!!

школы.

Как ты поживаешь? Как проходит твоя служба? Мы о тебе помним, и нам очень интересно узнать твои впечатления о службе. Защищать Родину – это долг чести. Ты не должен жалеть о том, где ты сейчас находишься: в наше время армия делает из юношей мужчин. Мы считаем, что год своей жизни каждый из парней должен отдать и посвятить защите Родины.

В нашем любимом селе всё по-старому: зимние морозы атакуют школьников. А какая погода там, где ты служишь?

В школе скоро состоится концерт в честь встречи выпускников, но, увы, в это год двери родной школы не встретят тебя на нём.

Твои друзья, одноклассники и родные помнят о тебе и гордятся тобой!! Любить солдата – это гордость, а ждать солдата – это честь. Ты помни об этом.

Традиционно в школе 23 февраля состоится смотр строя и песни. Конечно, наш строй не сравнится с реальностью, но школьники с радостью принимают в нём участие.

В честь праздника поздравляем тебя, Защитник, с твоим днём!!! Желаем тебе от всей души богатырского здоровья, мужской силы воли и армейского духа на всю твою будущую жизнь!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привет, солдат!

» класса МБОУ СОШ с. Наровчат. Хотелось бы задать тебе несколько вопросов:

Как проходит твоя служба?

Сколько осталось дней до приказа?

Чему научила тебя армия?

Мы гордимся тем, что остались ещё такие смелые парни, которые с оружием в руках защищают свою Родину.

Твоя служба нелегка, но важна для всей нашей страны. Мы знаем, что тебе тяжело: ты далеко от дома, рискуешь своей жизнью, но ты, солдат, не должен забывать, что за тобой тысячи человеческих жизней.

Спешим поздравить тебя с праздником 23 февраля – с Днём Защитника Отечества:

Защитникам Родины – Слава!

Улыбки, почёт и цветы!

Гордится Россия по праву

Такими парнями, как ты!

Мы желаем тебе справиться со всеми трудностями, которые встретятся на твоём жизненном пути. Желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, удачи, сил, стойкости и выдержки! Скорее возвращайся домой! До свидания.

 

 

 

 

Письмо солдату-победителю_16315

ПИСЬМО СОЛДАТУ-ПОБЕДИТЕЛЮ

О, великий воин! Вы прошли через ад, не щадя себя, и все это ради Родины

Вы – великий Человек, как и множество других ветеранов. Вы – Человек-пример, заслуживающий настоящего уважения. Мне не понять, каково это? То, что было Вашей жизнью.

русского характера.

Мы обязаны Вам всем, что имеем. Удачи Вам и здоровья! Спасибо за все!

, ученик 6 «а» класса.

СОЛДАТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ.

…Прошлое не забывается. Подтверждение тому тихий шелест травы у братских могил,

Навевающий тоску воспоминаний об убитых солдат и горе матерей, отцов, сестер и братьев, жен и детей…

И кажется, что любой дождь, прошедший над братской могилой – это слезы. Слезы тех, кто помнит о тех, кто лежит там. А помнят все и скорбят.

Разве у тех, кто прахом обратился за нашу Родину, не было мечты? Простой человеческой мечты. Но они не исполнились, мечты их. Вера, надежда, любовь умерла с ними.

Память о них вечна! Мы помним героев, мы в вечном долгу перед теми, кто спас нас ценой своей жизни.

небо над головой, за беззаботное наше детство!

ЧУГРИНА АЛЕКСАНДРА – 11»Б» КЛАСС

 

Письмо первокласснику_21925

!

Вот и закончился твой первый учебный год в школе!

Он был для тебя и твоей семьи непростым!

!

оправдаешь их надежды.

всегда, в любой момент твоей жизни.

!

на тебя и верю, что мои ожидания не напрасны!

 

.

ай 2009 г.

письмо любимому животному

 

 

вы брали их за хвосты и тянули попугаев. И нам было смешно.

4 класс

•••

ой кот!

Толя 4 класс

•••

Ты мне нравишься. Нравишься тем, какая у тебя пушистая грива. Ты сильный, могущественный и ты король джунглей. У тебя лев нет копыт, и ты ешь мясо сырое. Хоть и ты маленький, но тебя должны уважать. Львы дерутся, и кто победил тот и должен защищать стаю. Вот поэтому ты мне и нравишься.

Иван 4 класс

•••

Но очень тебя люблю, когда ты спишь зимой, то я катаюсь на лыжах, санках и коньках.

Светлана 4 класс

•••

Привет, медведь!

перед тем как спать сначала наешься и ложишься спать. Любишь кушать мёд и мясо.

4 класс

•••

У меня живёт кролик Пушок. Он кушает морковь и картошку. Он любит играть и скакать. Он весёлый и я его очень люблю!

2 класс

•••

Кошка Мотя.

побегать за бантиком, поваляться, поесть. Что она не любит: Долго ходить. У меня есть кошка Мотя. Я очень довольна своей кошкой.

.

•••

Моим любимым животным.

, ты у нас смесь сиамской и сибирской кошек. Ты Тима чёрный с белым. Вы очень красивые. Вы кушаете всё, что вам даём. А ты Тима, пьёшь ещё молочко, потому что маленький. Я вас очень люблю!

Николаева Маша 2 класс

•••

Кошкам.

Кошки они домашние животные. У них есть шерсть, на которой могут быть блохи. Они очень ласковые. Кошки могут избавить от головной боли. Кошки бывают пяти цветными и всё видят чёрно-белым, но это не мешает мне любить этих любимчиков. Кошки очень чувствительные существа.

Анна 2 класс

•••

Письмо моему любимому животному.

У меня есть попугай. Его зовут Кеша. Он любит яблоки, бананы, мандарины, корм для попугаев. Кеша любит, когда с ним играют и разговаривают. Так же Кеша любит бегать по столу и клевать из моей тарелки.

Полина 2 класс

 

 

 

 

 

Письмо губернатору Тамбовской области О. И. Бетину

Олег Иванович!

здоровее человечество.

Экологическую культуру, экологическое сознание должен иметь каждый житель нашей области. Предмет экологии должен быть в расписании всех учебных заведений.

. Бить в колокола надо сегодня, чтобы каждый житель осознавал ответственность за сохранение планеты, страны, своего края.

.